Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 03.11.2006

24. NOVEMBER - JESENNÉ STETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

V bratislavskom Zichyho paláci sa v piatok 24. novembra konalo tradičné jesenné stretnutie sprievodcov cestovného ruchu.


V rámci programu stretnutia si prítomní členovia vypočuli a vzali na vedomie
- správu predsedu M. Bilačiča o činnosti SSSCR v roku 2006
- správu o hospodárení SSSCR v roku 2006, ktorú predložil predseda KRK V. Královič
- informáciu predsedu o aktuálnom stave sprievodcovskej legislatívy
Členovia SSSCR ďalej schválili:
- zmenu štatusu SSSCR v Európskej federácii sprievodcov (FEG) z pridruženého na plného člena
- výšku členského príspevku na rok 2007 v nezmenenej výške 700,- Sk
(Členom SSSCR však grémium jesenného stretnutia doporučuje zvážiť možnosť individuálne navýšiť členské o dobrovoľný dar)
- nominácie delegátov SSSCR na 12. konferenciu Svetovej federácie sprievodcov WFTGA (január 2007 v Káhire) sú nimi tajomník SSSCR Mladen Heruc a predseda SSSCR Marián Bilačič
V ďalšom priebehu rokovania boli prítomní oboznámení s nasledovnými zámermi:
- Svetový deň sprievodcov - podujatie v roku 2007 pripadá na sobotu 17. február
- usporiadať 2. reprezentačný ples sprievodcov CR v piatok 23. februára. Cena vstupeniek by nemala presiahnuť 750,- Sk
Hlavnými prioritami v činnosti SSSCR sú v roku 2007:
- intenzívna práca na kreovaní národnej legislatívy - za účasti SSSCR sa už pripravuje vykonávacia Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR
- inkorporovanie sprievodcovskej legistívy EÚ do národnej legislatívy
- zintenzívniť systém doškoľovacích aktivít i v spolupráci s inými subjektami
- usporiadať minimálne 8 doškoľovacích prednášok a 2 exkurzie
- intenzívne prehlbovať a rozširovať partnerstvo s iným subjektami CR
- prezentovať sa verejnosti na výstavách SLOVAKIATOUR, TOUR a KOŠICE TOUR (január 2007)
- usporiadať mítingy so sprievodcami v horizonte zima 2007 (Bratislava, Košice, Poprad, Martin)
SSSCR bude hostiteľom 21. výročnej konferencie Európskej federácie sprievodcov FEG (konať sa bude v novembri 2007 v Bratislave)
Hospodárenie SSSCR bude prebiehať podľa predloženého finančného plánu na rok 2007. Popri členskom sa bude snažiť získavať alternatívne zdroje príjmov.Späť