Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 11.11.2015
11. NOVEMBER 2015: PRAHA SNEM ASOCIACE PRUVODCU ČESKÉ REPUBLIKY
V Prahe sa konal tradičný jesenný snem Asociace průvodcu Českej republiky (AP ČR). Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa už po viac ako desaťročie pravidelne zúčastňuje tohto podujatia našej sesterskej organizácie.


Dátum: 03.11.2015
Doškoľovacie aktivity na november 2015
Radi by sme vás pozvali na ďalšie podujatia z cyklu našich doškoľovacích aktivít pre sprievodcov.


Dátum: 03.11.2015
7. NOVEMBER = JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU V MARTINE
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pokračuje v tradičnej sérii stretnutí so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.


Dátum: 01.11.2015
19. NOVEMBER: VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR - VÝZVA PRE OHLÁSENIE VLASTNEJ KANDIDATÚRY a ZASIELANIE NÁVRHOV (iných osôb) ZA KANDIDÁTOV
Počas 7. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 19. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revízne komisie na obdobie rokov 2015-2017.


Dátum: 30.10.2015
5. NOVEMBER - TERÉNNE CVIČENIE NITRA (Nitra - Dražovce - Oponice)
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pripravuje pre svojich členov pravidelnú sériu doškoľovacích prednášok a terénnych cvičení. V hľadáčiku atraktivít je tentokrát Nitra a jej okolie.


Dátum: 20.10.2015
21. OKTÓBER - SEMINÁR: Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Levice
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa už tradične trvalo zapája do podporných a osvetových programov na podporu rozvoja cestovného ruchu.


Dátum: 06.10.2015
NOVÁ EDÍCIA KURZOV SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU OD FEBRUÁRA 2016
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je dlhoročným a tradičným organizátorom obľúbených rekvalifikačných kurzov SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU. Štart novej - inovovanej edície kurzov, ktorá pobeží už na základe novej akreditácie je plánovaný na FEBRUÁR 2016


Dátum: 24.09.2015
OKTÓBER - ZAČÍNA TRADIČNÁ JESENNÁ SÉRIA DOŠKOĽOVACÍCH AKTIVÍT
Tak ako každoročne, aj teraz sú pre našich členov pripravené rozličné aktivity v rámci pravidelného doškoľovania.


Dátum: 09.09.2015
19. NOVEMBER 2015 - 7. KONFERENCIA SSSCR
Siedma konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa bude konať v Bratislave, a to vo štvrtok 19. novembra 2015


Dátum: 25.03.2015
KVALITA NIE JE NÁHODA = SSSCR PARTICIPUJE NA TVORBE NÁRODNÉHO SYSTÉMU KVALITY
Prvým pracovným stretnutím na pôde Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa 25. marca začala práca na príprave Národného systému kvality služieb cestovného ruchu


Dátum: 25.03.2015
Doškoľovacie aktivity na apríl 2015
Radi by sme vás pozvali na ďalšie podujatia z cyklu našich doškoľovacích aktivít pre sprievodcov.


Dátum: 18.03.2015
STARONOVÝM PREDSEDOM SSSCR SA STAL MARIÁN BILAČIČ
Rozhodli o tom v doplnkových voľbách predsedu účastníci Mimoriadnej konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa konala 18. marca 2015 v Bratislave.


Dátum: 11.03.2015
Doškoľovacie aktivity na marec 2015
Radi by sme vás pozvali na ďalšie prednášky z nášho cyklu doškoľovacích aktivít.


Dátum: 11.03.2015
18. MAREC: DOPLNKOVÉ VOĽBY PREDSEDU SSSCR - ZOZNAM KANDIDÁTOV
Na základe rozhodnutia Jesenného stretnutia SSSCR, konaného 11. novembra 2014, bude miesto najbližšieho pravidelného Jarného stretnutia SSSCR zvolaná Mimoriadna konferencia SSSCR počas ktorej sa budú konať doplnkové voľby predsedu SSSCR.


Dátum: 25.02.2015
SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2015 - PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI
Aj v poradí dvanásty ročník, dnes už tradičného podujatia, SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sa stretol s veľkým záujmom našej verejnosti. Podujatia na počesť Svetového dňa sprievodcov sa na Slovensku konajú od roku 2004 a pripomíname si nimi vznik Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Svetová organizácia sprievodcov v tomto roku oslávila 30. výročie svojho vzniku (vznikla 21. februára 1985) a dnes v 70 krajinách sveta združuje viac ako 150000 kvalifikovaných sprievodcov


Dátum: 18.02.2015
21. FEBRUÁR: SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - PREHĽAD PODUJATÍ
Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov (WFTGA) vznikla 21. februára 1985 a dnes združuje kvalifikovaných sprievodcov z 70 krajín celého sveta. Bezplatné prehliadky miest sa pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov konali po prvýkrát v roku 1990 celkovo v 15 krajinách. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je členom WFTGA a koordinuje toto podujatie na Slovensku pravidelne od roku 2004.
Čo prinesie 12. ročník tohto dnes už tradičného a obľúbeného podujatia na Slovensku?


Dátum: 18.02.2015
18. MAREC 2015: MIMORIADNA KONFERENCIA SSSCR
Na základe rozhodnutia Jesenného stretnutia SSSCR, konaného 11. novembra 2014, bude miesto najbližšieho pravidelného Jarného stretnutia SSSCR zvolaná Mimoriadna konferencia SSSCR počas ktorej sa budú konať doplnkové voľby predsedu SSSCR.


Dátum: 18.02.2015
POKLADNÍČKOU SSSCR SA STALA ELENA PETEREINS
Predsedníctvo SSSCR kooptovalo na svojom zasadnutí za svoju novú členku Elenu Petereins, ktorá následne zaujala uprázdnený post pokladníka SSSCR.


Dátum: 14.02.2015
ZOMRELA ANNIE PASSOT-TOMIANKA, SPOLUZAKLADATEĽKA A BÝVALÁ PREZIDENTKA EURÓPSKEJ FEDERÁCIE SPRIEVODCOV
V Paríži zomrela Annie Passot - Tomianka ktorá v roku 1986 stála pri zrode Európskej federácie sprievodcov (FEG). Správu o jej úmrtí zverejnil jej manžel Bernard.


Dátum: 12.02.2015
17. FEBRUÁR o 10:00 hod. TLAČOVÁ KONFERENCIA KU SVETOVÉMU DŇU SPRIEVODCOV
Už celé jedno štvrťstoročie sa dátum 21. február spája práve so Svetovým dňom sprievodcov. V tento deň v rôznych mestách po celom svete ponúkajú kvalifikovaní sprievodcovia cestovného ruchu možnosť zúčastniť sa na bezplatných prehliadkach.


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   >