Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 24.03.2004
ZAČÍNA EXPEDÍCIA CULTOURCARD
Počas krátkej pracovnej návštevy Viedne (23. marca)sme v sídle WFTGA vyzdvihli CULTOURCARD pre našich členov. Distribúcii dlho očakávaných kariet nestojí už nič v ceste.
WFTGA sa za 6-týždňový sklz ich distribúcie ospravedlňuje. Zádrhel bol podľa informácie WFTGA v Turecku, ktorého národná federácia sprievodcov tento rok výrobu CULTOURCARD pre WFTGA zabepečovala.
SSSCR začne s distribúciou 25. marca.


Dátum: 04.03.2004
IDEME ĎALEJ! --- SSSCR opäť mieri do regiónov
Ak má byť Slovenská spoločnosť sprievodcov naozaj slovenská musí si nájsť cestu do všetkých kútov Slovenska - to je a bude naše krédo.
Po stretnutiach so sprievodcami v Poprade, Bardejove, Piešťanoch, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici sa v závere marca a začiatkom apríla SSSCR stretne s ďalšími kolegami - sprievodcami pôsobiacimi
v týchto mestách:


Dátum: 23.02.2004
21. február - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sme sa rozhodli osláviť prácou...
...a pozvali sme teda obyvateľov Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice
a Prešova do ulíc. Obdobné podujatie sa doteraz na Slovensku ešte nikdy nekonalo. Keď pred 3 rokmi po prvýkrát organizovali SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV v miliónovej Prahe prišlo na jeho preméru 50 záujemcov. Treba otvorene priznať nik z nás si netrúfol odhadnúť, čo naša výzva so Slovačou vôbec urobí, obzvlášť ak sme sa rozhodli usporiadať toto podujatie súbežne hneď až v štyroch mestách. Zvedavosť občas dopĺňali
aj obavy zo záujmu či nezáujmu širokej verejnosti.


Dátum: 19.02.2004
SSSCR v regiónoch: BARDEJOV - PIEŠŤANY - KOŠICE - PREŠOV - BANSKÁ BYSTRICA
Za 15 dní usporiadala SSSCR päť stretnutí SSSCR so sprievodcami
v regiónoch Slovenska. Prinášame ich chronologický prehľad:


Dátum: 07.02.2004
***** 21. februára oslávime SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV ! *****
srdečne pozývame všetkých obyvateľov a návštevníkov miest, ktorých
zaujíma práca sprievodcov cestovného ruchu a radi by sa v sprievode
výkladu sprievodcov zoznámili s históriou svojho mesta...
na bezplatné pešie prehliadky miest! Začíname 21.2. vždy o 14:00 hod.

Kde sa teda stretneme?

BRATISLAVA - morový stĺp - Rybné námestie (pri hoteli DANUBE)

KOŠICE - pred budovou Informačného centra mesta Košíc-Hlavná 59

BANSKÁ BYSTRICA - Mariánsky stĺp - Námestie SNP

PREŠOV - pred budovou Mestského úradu - Hlavná ulica

**********************************************************************
Príďte, čakáme práve na Vás!


Dátum: 27.01.2004
STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE
V pondelok, 26. januára 2004, sa z iniciatívy členov SSSCR v Poprade konalo stretnutie sprievodcov pôsobiacich v regióne Spiš a Tatry. Vysoká účasť milo prekvapila organizátorov a podľa názoru viacerých prítomných sa jednalo zrejme asi o najväčšie stretnutie sprievodcov pod Tatrami v novodobej histórii sprievodcovstva na Slovensku.


Dátum: 25.01.2004
SSSCR V KOŠICIACH ZAUJALA!
V sobotu (24.1. 2004) sa zatvorili brány jubilejného 10. ročníka výstavy TOUR 2004 v Košiciach. SSSCR sa v metropole Východu prezentovala vďaka plnému pochopeniu a podpore organizátora výstavy, teda Domu techniky v Košiciach, ktorý nám umožnil zúčastniť sa výstavy úplne bezplatne. Farby SSSCR hájili predseda SSSCR Mgr. Marián Bilačič a člen KRK SSSCR Mladen Heruc.


Dátum: 20.01.2004
PO VÝSTAVE ITF SLOVAKIATOUR 2004
Čo všetko sa dá stihnúť za štyri výstavné dni?
Usporiadať odborný seminár s medzinárodnou účasťou, viesť popri tom
23 odborných rokovaní, informovať o SSSCR viac ako 500 návštevníkov stánku - záujemcov najmä z radov sprievodcov a odborníkov, získať dve desiatky nových členov.
Prvú oficiálnu prezentáciu SSSCR možno hodnotiť teda z tohto pohľadu ako úspešnú!


Dátum: 08.01.2004
SSSCR na TOUR Košice!
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa po turistickom veľtrhu SLOVAKIATOUR (15.-18. januára 2004) v Bratislave predstaví
aj na výstave TOUR 22.-24. januára 2004 v metropole Východu.


Dátum: 25.12.2003
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2004
Plénum 1. Konferencie SSSCR, konanej 21.11. 2003 v Bratislave,
po vecnej diskusii svojím hlasovaním schválilo výšku členského
príspevku na rok 2004 vo výške navrhnutej predsedníctvom SSSCR


Dátum: 25.12.2003
SSSCR na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR 2004
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa bude
na veľtrhu SLOVAKIATOUR 2004 - 15.-18. januára 2004
prezentovať vo svojom stánku.


Dátum: 25.11.2003
1. Konferencia SSSCR: Jasné Áno vstupu do WFTGA
Dňa 21. 11. 2003 sa v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave konala 1. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.


Dátum: 02.11.2003
BRATISLAVA: Kontrola výkonu sprievodcovskej činnosti na území Bratislavy.
Sprievodcovskú činnosť na území hlavného mesta SR Bratislavy môžu v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia /VZN/ číslo 1/1991 hlavného mesta SR vykonávať výlučne len držitelia preukazu a odznaku vlastivedného sprievodcu vydaného po splnení predpísaných podmienok prostredníctvom Bratislavskej informačnej služby /BIS/. Potiaľ teória ...


Dátum: 19.10.2003
1. KONFERENCIA SSSCR.
Predsedníctvo Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu oznamuje všetkým svojim členom a predstaviteľom odbornej verejnosti, že 1. KONFERENCIA SSSCR (s medzinárodnou účasťou) sa uskutoční v piatok 21.11.2003 od 14.00 do 18.00 hod. v Bratislave v priestoroch Primaciálneho paláca.


Dátum: 19.10.2003
Rokovanie na Ministerstve hospodárstva.
Dňa 25. 8. 2003 sa na základe žiadosti Predsedníctva SSS CR uskutočnilo pracovné stretnutie s štátnym tajomníkom MH SR, pánom Ing. Lászlom Pomothym. SSS CR na ňom zastupoval jej predseda Mgr. Marián Bilačič.


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26