Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 24.09.2004
<<NÁRODNÝ REGISTER>> JE UŽ PLNE FUNKČNÝ
Dňom 24. septembra sme ukončili testovaciu prevádzku textovej časti a vyhľadávača národného registra sprievodcov CR - členov SSSCR. Počas ladenia sa nám podarilo (aspoň v to veríme)vychytať všetky muchy systému.
Momentálne intenzívne pracujeme na grafike vyhľadávača národného registra sprievodcov CR.
V prvej polovine októbra 2004 spustíme aj anglickú verziu našej webstránky a to tak ako v základnom strome webstránky - tak aj vo vyhľadávači.


Dátum: 09.09.2004
RIEŠENIE POSTAVENIA SPRIEVODCOV VO HVIEZDACH (ZATIAĽ...)
Tak ako sme už avizovali na stránkach našich Aktualít SSSCR - v stredu, 8.septembra zasadla za účasti predstaviteľov Ministerstva hospodárstva (MH SR), Ministerstva vnútra (MV SR), Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB), Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr (SACKA), Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pracovná komisia Ministerstva hospodárstva pripravujúca legislatívne vymedzenie postavenia sprievodcov a iných profesií poverených starostlivosťou o účastníka zájazdu v cestovnom ruchu. Zástupkyňa Ministerstva školstva (MŠ SR)sa pre chorobu ospravedlnila. A výsledok stretnutia?
Zdá sa, že blúdny kruh nemá asi konca!


Dátum: 09.09.2004
!!!!! NOVÍ ČLENOVIA SSSCR (po 30.9.) UŽ NEHRADIA ČLENSKÉ ZA ROK 2004 !!!!!
Často sme sa počas leta pri práci v teréne stretávali s názorom:Uvažoval som už o členstve v SSSCR, ale dať tých 6 stovák za pár mesiacov ostávajúcich do konca roka sa mi vôbec neoplatí...Počkám si radšej až do nového roku a potom sa prihlásim!
Rozhodnutím predsedníctva SSSCR sme reagovali na podnet z radov našich potenciálnych členov, ktorí so vstupom do SSSCR chcú vyčkať až do začiatku nového roka.


Dátum: 02.09.2004
TLAČÍTKO <<NÁRODNÝ REGISTER>> OŽILO
Tak ako sme už avizovali web SSSCR na sklonku leta začína ožívať... Ak si v strome našej webstránky WWW.TOURISTGUIDES.SK kliknete teraz na \"NÁRODNÝ REGISTER\" zobrazí sa Vám základná maska vizuálu s lištami jeho funkcii!


Dátum: 28.08.2004
VYHLÁŠKA O SPRIEVODCOCH V CR
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)poverilo po dvoch okrúhlych stoloch rokovaní so zainteresovanými na tému práce sprievodcov CR v SR Slovenskú spoločnosť sprievodcov CR (SSSCR) a Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB) vypracovaním návrhu textu Vyhlášky komplexne riešiacej problematiku starostlivosti o účastníka cestovného ruchu.


Dátum: 12.08.2004
V SEPTEMBRI SPÚŠŤAME NÁRODNÝ REGISTER!!!!
V najbližších dňoch sa v poštových schránkach našich členov objaví obsielka s formulárom ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO DATABÁZI NÁRODNÉHO REGISTRA SPRIEVODCOV. Po doručení žiadostí začneme z ich obsahu plniť údaje národného registra. Prvá redakčná uzávierka je 1. septembra 2004!


Dátum: 09.08.2004
NOVINKY Z CIEST PO EURÓPE
V rubrike rady a tipy prinášame aktuálny postreh Betky Sopuškovej priamo z WC-iek diaľničných odpočívadiel v Nemecku.
WC NA NEMECKÝCH DIAĽNIČNÝCH ODPOČÍVADLÁCH SÚ SPOPLATNENÉ!


Dátum: 14.07.2004
SSSCR NA VLNÁCH SLOVENSKÉHO ROZHLASU
Predseda SSSCR, Marián Bilačič, bol hosťom naživo vysielanej talkshow Slovenského rozhlasu VEČERNÁ GALAXIA.


Dátum: 21.06.2004
*** VÝZVA PREDSEDNÍCTVA SSSCR ****
Predsedníctvo SSSCR pri pravidelnej piebežnej kontrole listinných dokladov matriky členskej základne zistilo, že časť našich členov žiaľ ešte stále:
1. nedoručila SSSCR - fotokópiu OSVEDČENIA
2. neuhradila SSSCR - členské za rok 2004


Dátum: 09.06.2004
LANOVKOU NA SKALNATÉ PLESO BEZPLATNE!!!!!!!!
Dobrá vec sa podarila!
Po rokoch sľubov prišlo aj na skutky!<
Od 1. júna môžu cestovať sprievodcovia cestovného ruchu lanovkou na Skalnaté pleso bezplatne.


Dátum: 01.06.2004
PREDNÁŠKA - Zaujímavosti Primaciálneho paláca
Regionálne združenie SSSCR Bratislava v spolupráci s BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko)pozýva všetkých sprievodcov na doškoľovaciu prednášku na atraktívnu tému!


Dátum: 25.04.2004
SSSCR na workshope SACR vo Viedni
SSSCR sa 12. mája 2004 zúčastní na workshope venovanom prezentácii Slovenska, a to v historickej väzbe na rod Habsburgovcov.


Dátum: 22.04.2004
SSSCR MÁ UŽ 100 ČLENOV !
Milé kolegyne a kolegovia! Presne po 11 mesiacoch existencie sa počet členov SSSCR prehupol ponad magickú hranice 100 členov.


Dátum: 08.04.2004
JARMILA MOLNÁROVÁ A ZDENKA PÁNISOVÁ SA VZDALI SVOJICH FUNKCII
Predsedníctvo SSSCR sa na svojom zasadnutí 7. apríla v Bratislave zaoberalo okrem iného aj žiadosťami členov predsedníctva SSSCR.


Dátum: 05.04.2004
PRACOVNÉ ZASADNUTIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA
5. apríla sa na pôde ministerstva hospodárstva SR z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu, Ing. Gabriela KULIFFAYa, konalo pracovné zasadnutie venované problematike formovania legislatívneho vymedzenia práce a postavenia sprievodcov cestovného ruchu.
Stretnutia sa zúčastnili za SACKA - prezident Ing. Robert Kohlmann, viceprezindent Ing. Komora, generálna tajomníčka Ing. Kozubová. Za MH SR boli prítomní Ing. Šefčík a Ing. Bujna, za vzdelávacie inštitúcie doc. Ján Orieška z UMB Banská Bystrica. SSSCR zastupoval predseda Marián Bilačič


Dátum: 24.03.2004
ZAČÍNA EXPEDÍCIA CULTOURCARD
Počas krátkej pracovnej návštevy Viedne (23. marca)sme v sídle WFTGA vyzdvihli CULTOURCARD pre našich členov. Distribúcii dlho očakávaných kariet nestojí už nič v ceste.
WFTGA sa za 6-týždňový sklz ich distribúcie ospravedlňuje. Zádrhel bol podľa informácie WFTGA v Turecku, ktorého národná federácia sprievodcov tento rok výrobu CULTOURCARD pre WFTGA zabepečovala.
SSSCR začne s distribúciou 25. marca.


Dátum: 04.03.2004
IDEME ĎALEJ! --- SSSCR opäť mieri do regiónov
Ak má byť Slovenská spoločnosť sprievodcov naozaj slovenská musí si nájsť cestu do všetkých kútov Slovenska - to je a bude naše krédo.
Po stretnutiach so sprievodcami v Poprade, Bardejove, Piešťanoch, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici sa v závere marca a začiatkom apríla SSSCR stretne s ďalšími kolegami - sprievodcami pôsobiacimi
v týchto mestách:


Dátum: 23.02.2004
21. február - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sme sa rozhodli osláviť prácou...
...a pozvali sme teda obyvateľov Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice
a Prešova do ulíc. Obdobné podujatie sa doteraz na Slovensku ešte nikdy nekonalo. Keď pred 3 rokmi po prvýkrát organizovali SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV v miliónovej Prahe prišlo na jeho preméru 50 záujemcov. Treba otvorene priznať nik z nás si netrúfol odhadnúť, čo naša výzva so Slovačou vôbec urobí, obzvlášť ak sme sa rozhodli usporiadať toto podujatie súbežne hneď až v štyroch mestách. Zvedavosť občas dopĺňali
aj obavy zo záujmu či nezáujmu širokej verejnosti.


Dátum: 19.02.2004
SSSCR v regiónoch: BARDEJOV - PIEŠŤANY - KOŠICE - PREŠOV - BANSKÁ BYSTRICA
Za 15 dní usporiadala SSSCR päť stretnutí SSSCR so sprievodcami
v regiónoch Slovenska. Prinášame ich chronologický prehľad:


Dátum: 07.02.2004
***** 21. februára oslávime SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV ! *****
srdečne pozývame všetkých obyvateľov a návštevníkov miest, ktorých
zaujíma práca sprievodcov cestovného ruchu a radi by sa v sprievode
výkladu sprievodcov zoznámili s históriou svojho mesta...
na bezplatné pešie prehliadky miest! Začíname 21.2. vždy o 14:00 hod.

Kde sa teda stretneme?

BRATISLAVA - morový stĺp - Rybné námestie (pri hoteli DANUBE)

KOŠICE - pred budovou Informačného centra mesta Košíc-Hlavná 59

BANSKÁ BYSTRICA - Mariánsky stĺp - Námestie SNP

PREŠOV - pred budovou Mestského úradu - Hlavná ulica

**********************************************************************
Príďte, čakáme práve na Vás!


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >