Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 28.08.2004
VYHLÁŠKA O SPRIEVODCOCH V CR
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)poverilo po dvoch okrúhlych stoloch rokovaní so zainteresovanými na tému práce sprievodcov CR v SR Slovenskú spoločnosť sprievodcov CR (SSSCR) a Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB) vypracovaním návrhu textu Vyhlášky komplexne riešiacej problematiku starostlivosti o účastníka cestovného ruchu.


Dátum: 12.08.2004
V SEPTEMBRI SPÚŠŤAME NÁRODNÝ REGISTER!!!!
V najbližších dňoch sa v poštových schránkach našich členov objaví obsielka s formulárom ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO DATABÁZI NÁRODNÉHO REGISTRA SPRIEVODCOV. Po doručení žiadostí začneme z ich obsahu plniť údaje národného registra. Prvá redakčná uzávierka je 1. septembra 2004!


Dátum: 09.08.2004
NOVINKY Z CIEST PO EURÓPE
V rubrike rady a tipy prinášame aktuálny postreh Betky Sopuškovej priamo z WC-iek diaľničných odpočívadiel v Nemecku.
WC NA NEMECKÝCH DIAĽNIČNÝCH ODPOČÍVADLÁCH SÚ SPOPLATNENÉ!


Dátum: 14.07.2004
SSSCR NA VLNÁCH SLOVENSKÉHO ROZHLASU
Predseda SSSCR, Marián Bilačič, bol hosťom naživo vysielanej talkshow Slovenského rozhlasu VEČERNÁ GALAXIA.


Dátum: 21.06.2004
*** VÝZVA PREDSEDNÍCTVA SSSCR ****
Predsedníctvo SSSCR pri pravidelnej piebežnej kontrole listinných dokladov matriky členskej základne zistilo, že časť našich členov žiaľ ešte stále:
1. nedoručila SSSCR - fotokópiu OSVEDČENIA
2. neuhradila SSSCR - členské za rok 2004


Dátum: 09.06.2004
LANOVKOU NA SKALNATÉ PLESO BEZPLATNE!!!!!!!!
Dobrá vec sa podarila!
Po rokoch sľubov prišlo aj na skutky!<
Od 1. júna môžu cestovať sprievodcovia cestovného ruchu lanovkou na Skalnaté pleso bezplatne.


Dátum: 01.06.2004
PREDNÁŠKA - Zaujímavosti Primaciálneho paláca
Regionálne združenie SSSCR Bratislava v spolupráci s BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko)pozýva všetkých sprievodcov na doškoľovaciu prednášku na atraktívnu tému!


Dátum: 25.04.2004
SSSCR na workshope SACR vo Viedni
SSSCR sa 12. mája 2004 zúčastní na workshope venovanom prezentácii Slovenska, a to v historickej väzbe na rod Habsburgovcov.


Dátum: 22.04.2004
SSSCR MÁ UŽ 100 ČLENOV !
Milé kolegyne a kolegovia! Presne po 11 mesiacoch existencie sa počet členov SSSCR prehupol ponad magickú hranice 100 členov.


Dátum: 08.04.2004
JARMILA MOLNÁROVÁ A ZDENKA PÁNISOVÁ SA VZDALI SVOJICH FUNKCII
Predsedníctvo SSSCR sa na svojom zasadnutí 7. apríla v Bratislave zaoberalo okrem iného aj žiadosťami členov predsedníctva SSSCR.


Dátum: 05.04.2004
PRACOVNÉ ZASADNUTIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA
5. apríla sa na pôde ministerstva hospodárstva SR z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu, Ing. Gabriela KULIFFAYa, konalo pracovné zasadnutie venované problematike formovania legislatívneho vymedzenia práce a postavenia sprievodcov cestovného ruchu.
Stretnutia sa zúčastnili za SACKA - prezident Ing. Robert Kohlmann, viceprezindent Ing. Komora, generálna tajomníčka Ing. Kozubová. Za MH SR boli prítomní Ing. Šefčík a Ing. Bujna, za vzdelávacie inštitúcie doc. Ján Orieška z UMB Banská Bystrica. SSSCR zastupoval predseda Marián Bilačič


Dátum: 24.03.2004
ZAČÍNA EXPEDÍCIA CULTOURCARD
Počas krátkej pracovnej návštevy Viedne (23. marca)sme v sídle WFTGA vyzdvihli CULTOURCARD pre našich členov. Distribúcii dlho očakávaných kariet nestojí už nič v ceste.
WFTGA sa za 6-týždňový sklz ich distribúcie ospravedlňuje. Zádrhel bol podľa informácie WFTGA v Turecku, ktorého národná federácia sprievodcov tento rok výrobu CULTOURCARD pre WFTGA zabepečovala.
SSSCR začne s distribúciou 25. marca.


Dátum: 04.03.2004
IDEME ĎALEJ! --- SSSCR opäť mieri do regiónov
Ak má byť Slovenská spoločnosť sprievodcov naozaj slovenská musí si nájsť cestu do všetkých kútov Slovenska - to je a bude naše krédo.
Po stretnutiach so sprievodcami v Poprade, Bardejove, Piešťanoch, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici sa v závere marca a začiatkom apríla SSSCR stretne s ďalšími kolegami - sprievodcami pôsobiacimi
v týchto mestách:


Dátum: 23.02.2004
21. február - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sme sa rozhodli osláviť prácou...
...a pozvali sme teda obyvateľov Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice
a Prešova do ulíc. Obdobné podujatie sa doteraz na Slovensku ešte nikdy nekonalo. Keď pred 3 rokmi po prvýkrát organizovali SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV v miliónovej Prahe prišlo na jeho preméru 50 záujemcov. Treba otvorene priznať nik z nás si netrúfol odhadnúť, čo naša výzva so Slovačou vôbec urobí, obzvlášť ak sme sa rozhodli usporiadať toto podujatie súbežne hneď až v štyroch mestách. Zvedavosť občas dopĺňali
aj obavy zo záujmu či nezáujmu širokej verejnosti.


Dátum: 19.02.2004
SSSCR v regiónoch: BARDEJOV - PIEŠŤANY - KOŠICE - PREŠOV - BANSKÁ BYSTRICA
Za 15 dní usporiadala SSSCR päť stretnutí SSSCR so sprievodcami
v regiónoch Slovenska. Prinášame ich chronologický prehľad:


Dátum: 07.02.2004
***** 21. februára oslávime SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV ! *****
srdečne pozývame všetkých obyvateľov a návštevníkov miest, ktorých
zaujíma práca sprievodcov cestovného ruchu a radi by sa v sprievode
výkladu sprievodcov zoznámili s históriou svojho mesta...
na bezplatné pešie prehliadky miest! Začíname 21.2. vždy o 14:00 hod.

Kde sa teda stretneme?

BRATISLAVA - morový stĺp - Rybné námestie (pri hoteli DANUBE)

KOŠICE - pred budovou Informačného centra mesta Košíc-Hlavná 59

BANSKÁ BYSTRICA - Mariánsky stĺp - Námestie SNP

PREŠOV - pred budovou Mestského úradu - Hlavná ulica

**********************************************************************
Príďte, čakáme práve na Vás!


Dátum: 27.01.2004
STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE
V pondelok, 26. januára 2004, sa z iniciatívy členov SSSCR v Poprade konalo stretnutie sprievodcov pôsobiacich v regióne Spiš a Tatry. Vysoká účasť milo prekvapila organizátorov a podľa názoru viacerých prítomných sa jednalo zrejme asi o najväčšie stretnutie sprievodcov pod Tatrami v novodobej histórii sprievodcovstva na Slovensku.


Dátum: 25.01.2004
SSSCR V KOŠICIACH ZAUJALA!
V sobotu (24.1. 2004) sa zatvorili brány jubilejného 10. ročníka výstavy TOUR 2004 v Košiciach. SSSCR sa v metropole Východu prezentovala vďaka plnému pochopeniu a podpore organizátora výstavy, teda Domu techniky v Košiciach, ktorý nám umožnil zúčastniť sa výstavy úplne bezplatne. Farby SSSCR hájili predseda SSSCR Mgr. Marián Bilačič a člen KRK SSSCR Mladen Heruc.


Dátum: 20.01.2004
PO VÝSTAVE ITF SLOVAKIATOUR 2004
Čo všetko sa dá stihnúť za štyri výstavné dni?
Usporiadať odborný seminár s medzinárodnou účasťou, viesť popri tom
23 odborných rokovaní, informovať o SSSCR viac ako 500 návštevníkov stánku - záujemcov najmä z radov sprievodcov a odborníkov, získať dve desiatky nových členov.
Prvú oficiálnu prezentáciu SSSCR možno hodnotiť teda z tohto pohľadu ako úspešnú!


Dátum: 08.01.2004
SSSCR na TOUR Košice!
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa po turistickom veľtrhu SLOVAKIATOUR (15.-18. januára 2004) v Bratislave predstaví
aj na výstave TOUR 22.-24. januára 2004 v metropole Východu.


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >