Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 09.11.2004
DOŠKOĽOVACIA PREDNÁŠKA - SÚČASNÁ ARCHITEKTÚRA BRATISLAVY
SSSCR v spolupráci s BKIS štartuje cyklus jesenno-zimných prednášok pre sprievodcov CR. Ako prvú tému sme zvolili prierez tým najnovším z architektúry hlavného mesta.


Dátum: 07.11.2004
15.NOVEMBER 2004 - JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV V BRATISLAVE
Slovenskí sprievodcovia CR, členovia i nečlenovia SSSCR, sa už tradične z iniciatívy SSSCR stretávajú na jesennom a jarnom stretnutí. Tohtoročné jesenné stretnutie sprievodcov SSSCR opäť prichýli pod svoje krídla Primaciálny palác v Bratislave.


Dátum: 26.10.2004
SSSCR NA MADI V PRAHE
SSSCR na základe ponuky partnerskej Asociace pruvodcu Českej republiky (AP ČR) 3.-5. novembra vystavovali na MADI TRAVEL MARKET v Pražskom veltržnom areáli v Letňanoch v spoločnom stánku s AP ČR. Výrazný záujem o SSSCR, najmä však o NÁRODNÝ REGISTER SPRIEVODCOV na našom webovom portáli www.touristguides.sk prejavili najmä české cestovné kancelárie a agentúry zaoberajúce sa incommingom v priestore strednej Európy. Najčastejšie boli hľadaní francúzštinári, švédštinári, ale aj sprievodcovia hovoriaci ázijskými jazykmi či anglicky.


Dátum: 06.10.2004
JESENNÉ STRETNUTIE ČLENOV SSSCR SA KONÁ 15. NOVEMBRA
V období medzi konaním riadnych konferencii SSSCR (najbližšia sa bude konať v novembri 2005) sa členovia SSSCR stretávajú na pravidelných jarných a jesenných stretnutiach.


Dátum: 04.10.2004
JARKA RAJECOVÁ POŽIADALA O UVOĽNENIE Z POSTU PODPREDSEDNÍČKY
Predsedníctvo SSSCR (P-SSSCR)sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberalo okrem iného aj žiadosťou doručenou v závere septembra, ktorou nás Jarka Rajecová z Popradu žiada o uvoľnenie z funkcie podpredsedníčky pre metodiku.


Dátum: 24.09.2004
<<NÁRODNÝ REGISTER>> JE UŽ PLNE FUNKČNÝ
Dňom 24. septembra sme ukončili testovaciu prevádzku textovej časti a vyhľadávača národného registra sprievodcov CR - členov SSSCR. Počas ladenia sa nám podarilo (aspoň v to veríme)vychytať všetky muchy systému.
Momentálne intenzívne pracujeme na grafike vyhľadávača národného registra sprievodcov CR.
V prvej polovine októbra 2004 spustíme aj anglickú verziu našej webstránky a to tak ako v základnom strome webstránky - tak aj vo vyhľadávači.


Dátum: 09.09.2004
RIEŠENIE POSTAVENIA SPRIEVODCOV VO HVIEZDACH (ZATIAĽ...)
Tak ako sme už avizovali na stránkach našich Aktualít SSSCR - v stredu, 8.septembra zasadla za účasti predstaviteľov Ministerstva hospodárstva (MH SR), Ministerstva vnútra (MV SR), Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB), Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr (SACKA), Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pracovná komisia Ministerstva hospodárstva pripravujúca legislatívne vymedzenie postavenia sprievodcov a iných profesií poverených starostlivosťou o účastníka zájazdu v cestovnom ruchu. Zástupkyňa Ministerstva školstva (MŠ SR)sa pre chorobu ospravedlnila. A výsledok stretnutia?
Zdá sa, že blúdny kruh nemá asi konca!


Dátum: 09.09.2004
!!!!! NOVÍ ČLENOVIA SSSCR (po 30.9.) UŽ NEHRADIA ČLENSKÉ ZA ROK 2004 !!!!!
Často sme sa počas leta pri práci v teréne stretávali s názorom:Uvažoval som už o členstve v SSSCR, ale dať tých 6 stovák za pár mesiacov ostávajúcich do konca roka sa mi vôbec neoplatí...Počkám si radšej až do nového roku a potom sa prihlásim!
Rozhodnutím predsedníctva SSSCR sme reagovali na podnet z radov našich potenciálnych členov, ktorí so vstupom do SSSCR chcú vyčkať až do začiatku nového roka.


Dátum: 02.09.2004
TLAČÍTKO <<NÁRODNÝ REGISTER>> OŽILO
Tak ako sme už avizovali web SSSCR na sklonku leta začína ožívať... Ak si v strome našej webstránky WWW.TOURISTGUIDES.SK kliknete teraz na \"NÁRODNÝ REGISTER\" zobrazí sa Vám základná maska vizuálu s lištami jeho funkcii!


Dátum: 28.08.2004
VYHLÁŠKA O SPRIEVODCOCH V CR
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)poverilo po dvoch okrúhlych stoloch rokovaní so zainteresovanými na tému práce sprievodcov CR v SR Slovenskú spoločnosť sprievodcov CR (SSSCR) a Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB) vypracovaním návrhu textu Vyhlášky komplexne riešiacej problematiku starostlivosti o účastníka cestovného ruchu.


Dátum: 12.08.2004
V SEPTEMBRI SPÚŠŤAME NÁRODNÝ REGISTER!!!!
V najbližších dňoch sa v poštových schránkach našich členov objaví obsielka s formulárom ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO DATABÁZI NÁRODNÉHO REGISTRA SPRIEVODCOV. Po doručení žiadostí začneme z ich obsahu plniť údaje národného registra. Prvá redakčná uzávierka je 1. septembra 2004!


Dátum: 09.08.2004
NOVINKY Z CIEST PO EURÓPE
V rubrike rady a tipy prinášame aktuálny postreh Betky Sopuškovej priamo z WC-iek diaľničných odpočívadiel v Nemecku.
WC NA NEMECKÝCH DIAĽNIČNÝCH ODPOČÍVADLÁCH SÚ SPOPLATNENÉ!


Dátum: 14.07.2004
SSSCR NA VLNÁCH SLOVENSKÉHO ROZHLASU
Predseda SSSCR, Marián Bilačič, bol hosťom naživo vysielanej talkshow Slovenského rozhlasu VEČERNÁ GALAXIA.


Dátum: 21.06.2004
*** VÝZVA PREDSEDNÍCTVA SSSCR ****
Predsedníctvo SSSCR pri pravidelnej piebežnej kontrole listinných dokladov matriky členskej základne zistilo, že časť našich členov žiaľ ešte stále:
1. nedoručila SSSCR - fotokópiu OSVEDČENIA
2. neuhradila SSSCR - členské za rok 2004


Dátum: 09.06.2004
LANOVKOU NA SKALNATÉ PLESO BEZPLATNE!!!!!!!!
Dobrá vec sa podarila!
Po rokoch sľubov prišlo aj na skutky!<
Od 1. júna môžu cestovať sprievodcovia cestovného ruchu lanovkou na Skalnaté pleso bezplatne.


Dátum: 01.06.2004
PREDNÁŠKA - Zaujímavosti Primaciálneho paláca
Regionálne združenie SSSCR Bratislava v spolupráci s BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko)pozýva všetkých sprievodcov na doškoľovaciu prednášku na atraktívnu tému!


Dátum: 25.04.2004
SSSCR na workshope SACR vo Viedni
SSSCR sa 12. mája 2004 zúčastní na workshope venovanom prezentácii Slovenska, a to v historickej väzbe na rod Habsburgovcov.


Dátum: 22.04.2004
SSSCR MÁ UŽ 100 ČLENOV !
Milé kolegyne a kolegovia! Presne po 11 mesiacoch existencie sa počet členov SSSCR prehupol ponad magickú hranice 100 členov.


Dátum: 08.04.2004
JARMILA MOLNÁROVÁ A ZDENKA PÁNISOVÁ SA VZDALI SVOJICH FUNKCII
Predsedníctvo SSSCR sa na svojom zasadnutí 7. apríla v Bratislave zaoberalo okrem iného aj žiadosťami členov predsedníctva SSSCR.


Dátum: 05.04.2004
PRACOVNÉ ZASADNUTIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA
5. apríla sa na pôde ministerstva hospodárstva SR z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu, Ing. Gabriela KULIFFAYa, konalo pracovné zasadnutie venované problematike formovania legislatívneho vymedzenia práce a postavenia sprievodcov cestovného ruchu.
Stretnutia sa zúčastnili za SACKA - prezident Ing. Robert Kohlmann, viceprezindent Ing. Komora, generálna tajomníčka Ing. Kozubová. Za MH SR boli prítomní Ing. Šefčík a Ing. Bujna, za vzdelávacie inštitúcie doc. Ján Orieška z UMB Banská Bystrica. SSSCR zastupoval predseda Marián Bilačič


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >