Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 29.01.2005
11. február 2005 = STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE
SSSCR pokračuje v tradícii pravidelných stretnutí so sprievodcami, členmi i nečlenmi SSSCR v regiónoch. Potvrdzuje to i stretnutie ktoré sa konalo začiatkom februára pod Tatrami.


Dátum: 24.01.2005
SSSCR NA SVETOVEJ KONFERENCII WFTGA V MELBOURNE !
Na prelome mesiacov január a február sa v austrálskom Melbourne konala svetová konferencia WFTGA (Svetovej asociácie turistických sprievodcov). SSSCR mala na rokovaní 21. konferencie svoje zastúpenie!


Dátum: 23.01.2005
SSSCR NA VÝSTAVÁCH SLOVAKIATOUR 2005 A TOUR 2005
Účasť SSSCR (po premiére na oboch podujatiach v minulom roku) na tohtoročnom SLOVAKIATOUR-e, v dňoch 20.-23. januára i na TOUR-e v dňoch 26.-28. januára, je možné hodnotiť ako úspešnú.


Dátum: 21.01.2005
DOCENT JÁN ORIEŠKA SA STAL OSOBNOSŤOU CESTOVNÉHO RUCHU 2005!
V rámci slávnostnej recepcie počas konania SLOVAKIATOUR-u 2005 vyhlásili 20. januára v bratislavskej Inchebe výsledky ankety OSOBNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU 2005.


Dátum: 29.12.2004
JANUÁR 2005: SLOVAKIATOUR 2005 Bratislava 20.-23. 01. ////// TOUR 2005 Košice 26.-28. 01.
SSSCR sa tak ako už v roku 2004 opäť predstaví laickej a odbornej verejnosti na januárových veľtrhov CR!


Dátum: 23.12.2004
STRETNUTIE SPRIEVODCOV V BARDEJOVE - 28. december 2004
Koncoročné stretnutie sprievodcov z Bardejova a širokého okolia sa konalo 28.decembra 2004 o 17:00 hodine v priestoroch Turisticko-informačnej kancelárie (TIK) v Bardejove.


Dátum: 04.12.2004
10.12. KOŠICE : PO - MIKULÁŠSKA / PRED-VIANOČNÁ RECEPCIA SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU
V piatok 10.12. sa o 19:30 v priestoroch Maďarskej reštaurácie v Košiciach zišla necelá dvadsiatka sprievodcov cestovného ruchu z Košíc a okolia na malej neformálnej recepcii.


Dátum: 03.12.2004
11.12. MARTIN - DOŠKOĽOVACIA PREDNÁŠKA - KURZ PRVEJ POMOCI
SSSCR pripravila pre svojich členov z oblasti Turca a Považia prvú zo série doškoľovacích prednášok ZÁKLADY PRVEJ POMOCI


Dátum: 30.11.2004
ANGLICKÁ VERZIA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY - OUR WEBSIDE IN ENGLISH
V decembri 2004 sme ukončili prácu na základnej verzii súborov anglickej mutácie www.touristguides.sk
br> Na základe podnetov návštevníkov našej webovej stránky sme pre uľahčeniu štartu pripravili inovované softwérové riešenie obsahuje script pre efektívnu podporu úvodnej animácie webu, čo by malo odstrániť niektoré problémy otvárania webstránky na ktoré nás upozornili najmä majitelia počítačov vyzbrojených starším softwérom operačného systému.


Dátum: 22.11.2004
ROKOVANIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA SR
24. novembra 2004 sa konalo ďalšie, v poradí už štvrté, zo série pracovných stretnutí na pôde Ministerstva hospodárstva SR (MH SR)venované téme sprievodcov v cestovnom ruchu. Jeho konanie avizoval priamo na jesennom stretnutí sprievodcov SSSCR (15.11.) riaditeľ odboru cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Gabriel Kuliffay. Reagoval tak priamo na impulz Magistrátu hlavného mesta Bratislavy - žiadosť pani námestníčky primátora Ing. Mikušovej urýchlene (ešte pred prahom sezóny 2005) prijať zákonnou normou hlavné zásady pravidiel pre výkon práce sprievodcov cestovného ruchu ako na území SR, tak aj na území hlavného mesta (s ohľadom na protest krajského prokurátora voči Všeobecnému nariadeniu VZN 1/1991 O práci sprievodcov na území hlavného mesta).


Dátum: 16.11.2004
ČO PRINIESLO JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR?
15. novembra 2004 prichýlil Primaciálny palác v Bratislave viac ako šesť desiatok sprievodcov (členov i nečlenov SSSCR) z celého Slovenska.


Dátum: 09.11.2004
DOŠKOĽOVACIA PREDNÁŠKA - SÚČASNÁ ARCHITEKTÚRA BRATISLAVY
SSSCR v spolupráci s BKIS štartuje cyklus jesenno-zimných prednášok pre sprievodcov CR. Ako prvú tému sme zvolili prierez tým najnovším z architektúry hlavného mesta.


Dátum: 07.11.2004
15.NOVEMBER 2004 - JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV V BRATISLAVE
Slovenskí sprievodcovia CR, členovia i nečlenovia SSSCR, sa už tradične z iniciatívy SSSCR stretávajú na jesennom a jarnom stretnutí. Tohtoročné jesenné stretnutie sprievodcov SSSCR opäť prichýli pod svoje krídla Primaciálny palác v Bratislave.


Dátum: 26.10.2004
SSSCR NA MADI V PRAHE
SSSCR na základe ponuky partnerskej Asociace pruvodcu Českej republiky (AP ČR) 3.-5. novembra vystavovali na MADI TRAVEL MARKET v Pražskom veltržnom areáli v Letňanoch v spoločnom stánku s AP ČR. Výrazný záujem o SSSCR, najmä však o NÁRODNÝ REGISTER SPRIEVODCOV na našom webovom portáli www.touristguides.sk prejavili najmä české cestovné kancelárie a agentúry zaoberajúce sa incommingom v priestore strednej Európy. Najčastejšie boli hľadaní francúzštinári, švédštinári, ale aj sprievodcovia hovoriaci ázijskými jazykmi či anglicky.


Dátum: 06.10.2004
JESENNÉ STRETNUTIE ČLENOV SSSCR SA KONÁ 15. NOVEMBRA
V období medzi konaním riadnych konferencii SSSCR (najbližšia sa bude konať v novembri 2005) sa členovia SSSCR stretávajú na pravidelných jarných a jesenných stretnutiach.


Dátum: 04.10.2004
JARKA RAJECOVÁ POŽIADALA O UVOĽNENIE Z POSTU PODPREDSEDNÍČKY
Predsedníctvo SSSCR (P-SSSCR)sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberalo okrem iného aj žiadosťou doručenou v závere septembra, ktorou nás Jarka Rajecová z Popradu žiada o uvoľnenie z funkcie podpredsedníčky pre metodiku.


Dátum: 24.09.2004
<<NÁRODNÝ REGISTER>> JE UŽ PLNE FUNKČNÝ
Dňom 24. septembra sme ukončili testovaciu prevádzku textovej časti a vyhľadávača národného registra sprievodcov CR - členov SSSCR. Počas ladenia sa nám podarilo (aspoň v to veríme)vychytať všetky muchy systému.
Momentálne intenzívne pracujeme na grafike vyhľadávača národného registra sprievodcov CR.
V prvej polovine októbra 2004 spustíme aj anglickú verziu našej webstránky a to tak ako v základnom strome webstránky - tak aj vo vyhľadávači.


Dátum: 09.09.2004
RIEŠENIE POSTAVENIA SPRIEVODCOV VO HVIEZDACH (ZATIAĽ...)
Tak ako sme už avizovali na stránkach našich Aktualít SSSCR - v stredu, 8.septembra zasadla za účasti predstaviteľov Ministerstva hospodárstva (MH SR), Ministerstva vnútra (MV SR), Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB), Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr (SACKA), Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pracovná komisia Ministerstva hospodárstva pripravujúca legislatívne vymedzenie postavenia sprievodcov a iných profesií poverených starostlivosťou o účastníka zájazdu v cestovnom ruchu. Zástupkyňa Ministerstva školstva (MŠ SR)sa pre chorobu ospravedlnila. A výsledok stretnutia?
Zdá sa, že blúdny kruh nemá asi konca!


Dátum: 09.09.2004
!!!!! NOVÍ ČLENOVIA SSSCR (po 30.9.) UŽ NEHRADIA ČLENSKÉ ZA ROK 2004 !!!!!
Často sme sa počas leta pri práci v teréne stretávali s názorom:Uvažoval som už o členstve v SSSCR, ale dať tých 6 stovák za pár mesiacov ostávajúcich do konca roka sa mi vôbec neoplatí...Počkám si radšej až do nového roku a potom sa prihlásim!
Rozhodnutím predsedníctva SSSCR sme reagovali na podnet z radov našich potenciálnych členov, ktorí so vstupom do SSSCR chcú vyčkať až do začiatku nového roka.


Dátum: 02.09.2004
TLAČÍTKO <<NÁRODNÝ REGISTER>> OŽILO
Tak ako sme už avizovali web SSSCR na sklonku leta začína ožívať... Ak si v strome našej webstránky WWW.TOURISTGUIDES.SK kliknete teraz na \"NÁRODNÝ REGISTER\" zobrazí sa Vám základná maska vizuálu s lištami jeho funkcii!


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >