Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 07.07.2005
ČLENOVIA SSSCR SA SPOLUPODIEĽAJÚ NA PREZENTÁCIA SLOVENSKA
Sprievodcovia cestovného ruchu - členovia SSSCR, sa aktívne podieľajú na prezentácii Slovenska v rámci aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR)


Dátum: 11.06.2005
ROKOVANIA V ZVOLENE A BANSKEJ BYSTRICI
V piatok, 10. júna 2005, sa predseda SSSCR Marián Bilačič počas svojho pobytu na Strednom Slovensku stretol so zástupcami viacerých organizácii.


Dátum: 04.05.2005
POZVÁNKA
Predsedníctvu SSSCR bola doručená táto tajuplne vyzerajúca pozvánka od pani Mgr. art. Dany Kurillovej. Radi Vám konanie nasledovnej akcie oznamujeme a tlmočíme Vám pozvanie prostredníctvom nášho webu.


Dátum: 04.05.2005
SPREVÁDZALI SME ŠTUDENTOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY
Členka predsedníctva SSSCR, pani docentka Novacká, svojho času konštatovala, že jej študenti, hoc študujú cestovný ruch o Bratislave vedia často menej ako by mali. A tak netrvalo dlho a zo strany pedagógov Ekonomickej univerzity (EU)vznikla iniciatíva predstaviť študentom Bratislavu ako známe-neznáme mesto. SSSCR túto iniciatívu samozrejme podporila.


Dátum: 29.04.2005
2. MÁJ 2005 - NOVELA ZÁKONA 281/2001 *** ZASADNUTIE NA MAGISTRÁTE BRATISLAVY
Vážení kolegovia a kolegyne! Dovoľujeme si Vás upovedomiť, že:


Dátum: 07.04.2005
DOŠKOĽOVACIE PREDNÁŠKY - APRÍL / MÁJ 2005
Na mesiace apríl a máj sme v spolupráci s BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) pripravili pre členov sprievodcovskej obce nasledovné odborné doškoľovacie prednášky:


Dátum: 24.03.2005
24. marec 2005 - ROKOVANIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA
Na Zelený štvrtok sa z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva SR (MH SR), Ing. Gabriela Kuliffaya, uskutočnilo pracovné stretnutie ku novele Zákona 281/2001.


Dátum: 08.03.2005
9. APRÍL 2005 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR
Jarné stretnutie sprievodcov SSSCR sa konalo v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.


Dátum: 08.03.2005
PÍŠE O NÁS MESAČNÍK CESTOVATEĽ 3/2005
Tretie tohtoročné vydanie populárneho mesačníka o dovolenkách a cestovaní CESTOVATEĽ prináša rozsiahle informácie o SSSCR.


Dátum: 02.03.2005
SSSCR MÁ 150 ČLENOV!
Dnes sme v matrike SSSCR zaregistrovali nového člena s poradovým číslom R-0150


Dátum: 01.03.2005
WEBSITE IN ENGLISH - WEBOVÁ STRÁNKA V ANGLIČTINE
It´s true! Start on 1-st March 2005 - Je to tak od 1. marca 2005


Dátum: 20.02.2005
SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV V SIEDMYCH MESTÁCH SLOVENSKA
Už po druhýkrát sme sa aj na Slovensku zapojili do akcie pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Po minuloročnej premiére sa ku kvartetu miest (Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Prešov) pridal aj Bardejov, Martin a Šaľa. Studené počasie ale ani zvody jarných prázdnin neodradili poznaniachtivých od účasti na bezplatných prehliadkach miest.


Dátum: 13.02.2005
SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV
SSSCR pripravila v rámci osláv Svetového dňa sprievodcov opäť malý darček pre obyvateľov a návštevníkov slovenských miest - bezplatné prehliadky miest s odborným výkladom sprievodcov cestovného ruchu, ktoré sa budú konať v nedeľu 20. februára 2005


Dátum: 08.02.2005
13. február, 18. február, 21. február - SSSCR NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH A V TV!
Vo februári sa Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu podarilo opäť výrazne zviditelniť na televíznej obrazovke a na frekvenciách najpočúvanejších rádii v SR!


Dátum: 29.01.2005
11. február 2005 = STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE
SSSCR pokračuje v tradícii pravidelných stretnutí so sprievodcami, členmi i nečlenmi SSSCR v regiónoch. Potvrdzuje to i stretnutie ktoré sa konalo začiatkom februára pod Tatrami.


Dátum: 24.01.2005
SSSCR NA SVETOVEJ KONFERENCII WFTGA V MELBOURNE !
Na prelome mesiacov január a február sa v austrálskom Melbourne konala svetová konferencia WFTGA (Svetovej asociácie turistických sprievodcov). SSSCR mala na rokovaní 21. konferencie svoje zastúpenie!


Dátum: 23.01.2005
SSSCR NA VÝSTAVÁCH SLOVAKIATOUR 2005 A TOUR 2005
Účasť SSSCR (po premiére na oboch podujatiach v minulom roku) na tohtoročnom SLOVAKIATOUR-e, v dňoch 20.-23. januára i na TOUR-e v dňoch 26.-28. januára, je možné hodnotiť ako úspešnú.


Dátum: 21.01.2005
DOCENT JÁN ORIEŠKA SA STAL OSOBNOSŤOU CESTOVNÉHO RUCHU 2005!
V rámci slávnostnej recepcie počas konania SLOVAKIATOUR-u 2005 vyhlásili 20. januára v bratislavskej Inchebe výsledky ankety OSOBNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU 2005.


Dátum: 29.12.2004
JANUÁR 2005: SLOVAKIATOUR 2005 Bratislava 20.-23. 01. ////// TOUR 2005 Košice 26.-28. 01.
SSSCR sa tak ako už v roku 2004 opäť predstaví laickej a odbornej verejnosti na januárových veľtrhov CR!


Dátum: 23.12.2004
STRETNUTIE SPRIEVODCOV V BARDEJOVE - 28. december 2004
Koncoročné stretnutie sprievodcov z Bardejova a širokého okolia sa konalo 28.decembra 2004 o 17:00 hodine v priestoroch Turisticko-informačnej kancelárie (TIK) v Bardejove.


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   >