Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 09.11.2005
*** 2. KONFERENCIA SSSCR SA KONÁ V BRATISLAVE 21. NOVEMBRA 2005 ***
NOVEMBROVÉ MISIE SSSCR
SSSCR sa v dňoch 8-10. novembra zúčastnila 2 medzinárodných podujatí:
Bad Ischl - 14. Rakúska konferencia sprievodcov cestovného ruchu
Praha - 12. ročník MADI


Dátum: 30.10.2005
2. KONFERENCIA SSSCR SA KONÁ 21. NOVEMBRA V BRATISLAVE
Začíname 21.11. 2005 o 16:00 hodine - Primaciálny palác - miestnosť číslo 5 (prízemie).
Prezentácia účastníkov už od 15:15 hod.!
********************************************************************
Uzávierka kandidátnej listiny je o polnoci 15. novembra 2005
********************************************************************


Dátum: 21.10.2005
POZOR NA NEPLATIČOV!!!
Vážené kolegyne a kolegovia!
Veľmi radi by sme Vám na tomto mieste prinášali najmä radostnejšie informácie než túto, ale zdá sa, že sprievodcovská realita vie byť aj takáto!


Dátum: 04.10.2005
2. KONFERENCIA SSSCR SA KONÁ 21. NOVEMBRA V BRATISLAVE
Na sklonku tohto roku čaká SSSCR ďalší významný medzník v jej živote!


Dátum: 20.09.2005
SPOMIENKA NA KAROLA VÁRADYHO
Dňa 20. septembra 2005 uplynulo už 5 rokov, čo nás na vrchole svojich tvorivých síl navždy opustil náš kolega a obetavý priateľ


Dátum: 16.09.2005
DOŠKOĽOVACIE PREDNÁŠKY - JESEŇ 2005
SSSCR pripravila v spolupráci s BKIS ďalšiu sériu doškoľovacích prednášok v Bratislave:


Dátum: 02.08.2005
8. august 2005 - ROKOVANIA S SOPK A ZOCR
Predseda SSSCR, Marián Bilačič, sa 8. augusta zúčastnil pracovných stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK)a Združenia obchodu a cestovného ruchu (ZOCR).


Dátum: 22.07.2005
25-% ZĽAVA PRE ČLENOV SSSCR NA PUBLIKÁCIE Z VYDAVATEĽSTVA DAJAMA!!!
K veľmi príjemným prázdninových stretnutiam patrilo i osobné stretnutie s riaditeľom vydavateľstva DAJAMA Dr. Danielom Kollárom.


Dátum: 07.07.2005
7. júl 2005 - STRETNUTIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA
Toto pracovné stretnutie zo série rokovaní SSSCR s odborom cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva bolo venované téme OBSAH A ROZSAH VZDELÁVANIA SPRIEVODCOV


Dátum: 07.07.2005
ČLENOVIA SSSCR SA SPOLUPODIEĽAJÚ NA PREZENTÁCIA SLOVENSKA
Sprievodcovia cestovného ruchu - členovia SSSCR, sa aktívne podieľajú na prezentácii Slovenska v rámci aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR)


Dátum: 11.06.2005
ROKOVANIA V ZVOLENE A BANSKEJ BYSTRICI
V piatok, 10. júna 2005, sa predseda SSSCR Marián Bilačič počas svojho pobytu na Strednom Slovensku stretol so zástupcami viacerých organizácii.


Dátum: 04.05.2005
POZVÁNKA
Predsedníctvu SSSCR bola doručená táto tajuplne vyzerajúca pozvánka od pani Mgr. art. Dany Kurillovej. Radi Vám konanie nasledovnej akcie oznamujeme a tlmočíme Vám pozvanie prostredníctvom nášho webu.


Dátum: 04.05.2005
SPREVÁDZALI SME ŠTUDENTOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY
Členka predsedníctva SSSCR, pani docentka Novacká, svojho času konštatovala, že jej študenti, hoc študujú cestovný ruch o Bratislave vedia často menej ako by mali. A tak netrvalo dlho a zo strany pedagógov Ekonomickej univerzity (EU)vznikla iniciatíva predstaviť študentom Bratislavu ako známe-neznáme mesto. SSSCR túto iniciatívu samozrejme podporila.


Dátum: 29.04.2005
2. MÁJ 2005 - NOVELA ZÁKONA 281/2001 *** ZASADNUTIE NA MAGISTRÁTE BRATISLAVY
Vážení kolegovia a kolegyne! Dovoľujeme si Vás upovedomiť, že:


Dátum: 07.04.2005
DOŠKOĽOVACIE PREDNÁŠKY - APRÍL / MÁJ 2005
Na mesiace apríl a máj sme v spolupráci s BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) pripravili pre členov sprievodcovskej obce nasledovné odborné doškoľovacie prednášky:


Dátum: 24.03.2005
24. marec 2005 - ROKOVANIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA
Na Zelený štvrtok sa z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva SR (MH SR), Ing. Gabriela Kuliffaya, uskutočnilo pracovné stretnutie ku novele Zákona 281/2001.


Dátum: 08.03.2005
9. APRÍL 2005 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR
Jarné stretnutie sprievodcov SSSCR sa konalo v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.


Dátum: 08.03.2005
PÍŠE O NÁS MESAČNÍK CESTOVATEĽ 3/2005
Tretie tohtoročné vydanie populárneho mesačníka o dovolenkách a cestovaní CESTOVATEĽ prináša rozsiahle informácie o SSSCR.


Dátum: 02.03.2005
SSSCR MÁ 150 ČLENOV!
Dnes sme v matrike SSSCR zaregistrovali nového člena s poradovým číslom R-0150


Dátum: 01.03.2005
WEBSITE IN ENGLISH - WEBOVÁ STRÁNKA V ANGLIČTINE
It´s true! Start on 1-st March 2005 - Je to tak od 1. marca 2005


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   >