Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 14.07.2006
14. JÚL - RÁDIO REGINA - RELÁCIA KONTAKTY
Hosťom relácie KONTAKTY, ktorú bude moderovať Ľuba Hargašová bude predseda SSSCR Marián Bilačič


Dátum: 01.07.2006
07. júl - PRIMACÁLNY PALÁC
Túto správu sme obdržali od praconíkov Magistrátu meta Bratislava


Dátum: 24.06.2006
ZAČALA DISTRIBÚCIA OSVEDČENÍ VLASTIVEDNÝCH SPRIEVODCOV
Pre vlastivedných sprievodcov v Bratislave máme nasledovný oznam


Dátum: 23.06.2006
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN - PRIMACIÁLNY PALÁC 24. a 28. JÚN
Zverejňujeme informáciu Magistrátu


Dátum: 17.06.2006
22. JÚN - POZOR - PRIMACIÁLNY PALÁC BUDE ZATVORENÝ!
Zverejňujeme nasledovný oznam, ktorý nám bol doručený od pracovníkov bratislavského magistrátu.


Dátum: 15.06.2006
STRETNUTIE SSSCR A CECHU SPRIEVODCOV
V stredu 14. júna sa v Tatranskej Lomnici konalo spoločenské zasadnutie predsedníctva Cechu sprievodcov Tatry-Spiš a SSSCR


Dátum: 12.06.2006
EUROKURZ SPRIEVODCOV BUDE MAT MINIMALNE 600 HODIN !
V dnoch 12.-13. juna sa v Madride kona v poradi uz 4. zasadnutie pracovnej skupiny TG 5 Europskeho uradu pre technicku normalizaciu /CEN/


Dátum: 03.06.2006
STANOVISKO CECHU SPRIEVODCOV TATRY-SPIŠ
Stanovisko Cechu sprievodcov Tatry - Spiš k udalosti, ktorá sa stala so sprievodcami turistov z MR v sobotu 20.05.2006 v Bratislave:


Dátum: 01.06.2006
PRÁVNA ÚPRAVA O SPRIEVODCOCH CESTOVNÉHO RUCHU
Dňom 1. júna 2006 nadobuúda účinnosť zákon 186/2006, ktorý platí už od 16. apríla 2006


Dátum: 21.05.2006
TLAČOVÁ SPRÁVA SSSCR - AD MAĎARSKÍ ČIERNI SPRIEVODCOVIA
SSSCR vydala dnes večer v slede udalostí posledných hodín a enormného záujmu médií nasledovnú tlačovú správu


Dátum: 20.05.2006
BOLI PODANÉ PRVÉ OZNÁMENIA O PORUŠENÍ ZÁKONA ČIERNYMI SPRIEVODCAMI
20. mája 2006 boli na obvodnom oddelení Policajného zboru SR - Bratislava stred podané prvé dve oznámenia o porušení zákona číslo 281/2001 čiernymi sprievodcami - v oboch prípadoch sa jednalo o občana Maďarskej republiky.


Dátum: 13.05.2006
ČERNOTA NABERÁ NA ROZMEROCH
Turistov na Slovensko prichádza čím ďalej viac a viac. Sezóna sa začala skôr a naberá na intenzite. Netýka sa to len nášho hlavného mesta, ale čo je potešiteľné obdobné referencie najmä o počte individuálnych návštevníkov prichádzajú i z iných turistických regiónov. Tu asi dobré správy končia - pretože podiel čiernych sprievodcov dramaticky narástol.


Dátum: 06.05.2006
OZNAM PRE ČLENOV SSSCR
Už dlhšiu dobu sa nám žiaľ (i napriek opakovaným písomným výzvam) nedarí stimulovať našich členov k plneniu si základných členských povinností člena SSSCR ku ktorým patrí aj úhrada členského príspevku.


Dátum: 28.04.2006
02. a 03. máj - PRIMACIÁLNY PALÁC
Obmedzenie vstupu


Dátum: 24.04.2006
27. a 28. apríl 2006 - PRIMACIÁLNY PALÁC - ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu:


Dátum: 04.04.2006
7. apríl 2006 - PRIMACIÁLNY PALÁC - ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Tak ako bolo avizované na Jarnom stretnutí sprievodcov SSSCR prinášame aktuálny infoservis o zmene otváracích hodín v Primaciálnom paláci


Dátum: 07.03.2006
DVE MUCHY JEDNOU RANOU - JARNÉ STRETNUTIE + DOŠKOĽOVAČKA
Blíži sa termín tradičného jarného stretnutia sprievodcov SSSCR. Pre všetkých kolegov sme sa tentokrát rozhodli pripraviť v spolupráci s našimi partnermi atraktívny blok programov. Uvidíme či sa nám týmto experimentom podarí prilákať viac kolegov - najmä tých, ktorí budú vážiť dlhšiu cestu


Dátum: 03.03.2006
DOŠKOĽOVACIE PREDNÁŠKY - MAREC - APRÍL
SSSCR pripravila v spolupráci s Bratislavským kultúrnyma informačným strediskom (BKIS) pre sprievodcov nasledovné odborné prednášky:


Dátum: 24.02.2006
24.-25. február 2006 JARNÉ ZASADNUTIE FEG - PRAHA
Jarné zasadnutie FEG sa malo pôvodne konať na prelome februára a marca na Islande. Napokon kvôli až mnohým nezodpovedaným otázkam zo strany organizátorov na Islande FEG v decembri 2005 prijal operatívne rozhodnutie summit na Islande zrušiť. Ako náhradné riešenie sa ponúkla Praha v čase konania HOLIDAY WORLD. Dovolíme si tvrdiť, že i napriek časovej tiesni v ktorej sa Asociace pruvodcu ČR ocitla sa jej podarilo pripraviť toto podujatie na najvyššej špičkovej úrovni.


Dátum: 24.02.2006
23.-26. február HOLIDAY WORLD 2006 PRAHA
SSSCR sa vďaka nezisťnej podpore Asociace pruvodcu Českej republiky mohla prezentovať odbornej i laickej verejnosti i na tomto podujatí


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >