Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 03.06.2006
STANOVISKO CECHU SPRIEVODCOV TATRY-SPIŠ
Stanovisko Cechu sprievodcov Tatry - Spiš k udalosti, ktorá sa stala so sprievodcami turistov z MR v sobotu 20.05.2006 v Bratislave:


Dátum: 01.06.2006
PRÁVNA ÚPRAVA O SPRIEVODCOCH CESTOVNÉHO RUCHU
Dňom 1. júna 2006 nadobuúda účinnosť zákon 186/2006, ktorý platí už od 16. apríla 2006


Dátum: 21.05.2006
TLAČOVÁ SPRÁVA SSSCR - AD MAĎARSKÍ ČIERNI SPRIEVODCOVIA
SSSCR vydala dnes večer v slede udalostí posledných hodín a enormného záujmu médií nasledovnú tlačovú správu


Dátum: 20.05.2006
BOLI PODANÉ PRVÉ OZNÁMENIA O PORUŠENÍ ZÁKONA ČIERNYMI SPRIEVODCAMI
20. mája 2006 boli na obvodnom oddelení Policajného zboru SR - Bratislava stred podané prvé dve oznámenia o porušení zákona číslo 281/2001 čiernymi sprievodcami - v oboch prípadoch sa jednalo o občana Maďarskej republiky.


Dátum: 13.05.2006
ČERNOTA NABERÁ NA ROZMEROCH
Turistov na Slovensko prichádza čím ďalej viac a viac. Sezóna sa začala skôr a naberá na intenzite. Netýka sa to len nášho hlavného mesta, ale čo je potešiteľné obdobné referencie najmä o počte individuálnych návštevníkov prichádzajú i z iných turistických regiónov. Tu asi dobré správy končia - pretože podiel čiernych sprievodcov dramaticky narástol.


Dátum: 06.05.2006
OZNAM PRE ČLENOV SSSCR
Už dlhšiu dobu sa nám žiaľ (i napriek opakovaným písomným výzvam) nedarí stimulovať našich členov k plneniu si základných členských povinností člena SSSCR ku ktorým patrí aj úhrada členského príspevku.


Dátum: 28.04.2006
02. a 03. máj - PRIMACIÁLNY PALÁC
Obmedzenie vstupu


Dátum: 24.04.2006
27. a 28. apríl 2006 - PRIMACIÁLNY PALÁC - ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu:


Dátum: 04.04.2006
7. apríl 2006 - PRIMACIÁLNY PALÁC - ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Tak ako bolo avizované na Jarnom stretnutí sprievodcov SSSCR prinášame aktuálny infoservis o zmene otváracích hodín v Primaciálnom paláci


Dátum: 07.03.2006
DVE MUCHY JEDNOU RANOU - JARNÉ STRETNUTIE + DOŠKOĽOVAČKA
Blíži sa termín tradičného jarného stretnutia sprievodcov SSSCR. Pre všetkých kolegov sme sa tentokrát rozhodli pripraviť v spolupráci s našimi partnermi atraktívny blok programov. Uvidíme či sa nám týmto experimentom podarí prilákať viac kolegov - najmä tých, ktorí budú vážiť dlhšiu cestu


Dátum: 03.03.2006
DOŠKOĽOVACIE PREDNÁŠKY - MAREC - APRÍL
SSSCR pripravila v spolupráci s Bratislavským kultúrnyma informačným strediskom (BKIS) pre sprievodcov nasledovné odborné prednášky:


Dátum: 24.02.2006
24.-25. február 2006 JARNÉ ZASADNUTIE FEG - PRAHA
Jarné zasadnutie FEG sa malo pôvodne konať na prelome februára a marca na Islande. Napokon kvôli až mnohým nezodpovedaným otázkam zo strany organizátorov na Islande FEG v decembri 2005 prijal operatívne rozhodnutie summit na Islande zrušiť. Ako náhradné riešenie sa ponúkla Praha v čase konania HOLIDAY WORLD. Dovolíme si tvrdiť, že i napriek časovej tiesni v ktorej sa Asociace pruvodcu ČR ocitla sa jej podarilo pripraviť toto podujatie na najvyššej špičkovej úrovni.


Dátum: 24.02.2006
23.-26. február HOLIDAY WORLD 2006 PRAHA
SSSCR sa vďaka nezisťnej podpore Asociace pruvodcu Českej republiky mohla prezentovať odbornej i laickej verejnosti i na tomto podujatí


Dátum: 22.02.2006
21. FEBRUÁR - Svetový deň sprievodcov
Pozvnánku do ulíc 11 slovenských miest prijalo 1506 obyvateľov a návštevníkov miest, ktorých sprevádzalo 48 sprievodcov.


Dátum: 21.02.2006
20. - 21. FEBRUÁR : NA CYPRE ZASADAL CEN
V Limassole zasadala už na svojom 3. stretnutí pracovná skupina TG 5 CEN (Európsky výbor pre normalizáciu),ktorá sa zaoberá prípravou budúcej euronormy o nárokoch na vzdelávanie sprievodcov. Slovensko v pracovnej skupine expertov zastupuje na základe nominácie Slovenského úradu pre technickú normalizáciu (SÚTN) predseda SSSCR Marián Bilačič.


Dátum: 15.02.2006
3. marec 2006 - PLES SPRIEVODCOV
Predaj lístkov na ples sprievodcov ktorý sa koná v piatok 3. marca 2006 na lodi ŽILINA už beží


Dátum: 15.02.2006
ROKOVANIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA
V utorok, 14. februára 2006, prebehlo na pôde Ministerstva hospodárstva SR ďalšie pracovné stretnutie na tému SPRIEVODCOVIA


Dátum: 13.02.2006
18. február 2006 - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV ---- POZVÁNKA Z KRAKOWA
Radi Vám sprostredkováme pozvánku, ktorú nám z Krakova doručil náš kolega - člen SSSCR, Róbert Schmidt.


Dátum: 13.02.2006
18. február 2006 - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV ---- AKCIE NA SLOVENSKU
Z iniciatívy SSSCR sa pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov WFTGA (Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov) budú na Slovensku už po tretíkrát konať bezplatné prehliadky miest a to celkovo v 11 mestách celého Slovenska.
Úprimne ďakujeme všetkým našim kolegom sprievodcom, ktorí sa zapojili do tejto akcie bez nároku na honorár a podporili tak túto myšlienku. Bez nich by to nešlo!


Dátum: 13.02.2006
13. február 2006 - TLAČOVÁ KONFERENCIA SSSCR
Tlačová konferencia SSSCR ku Svetovému dňu sprievodcov sa konala o 14:00 hod. v Primaciálnom paláci v Bratislave.


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >