Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 31.01.2008
30. JANUÁR - 3. FEBRUÁR 2008 : PRÁCE NA REDIZAJNOVANÍ WEBU SSSCR
Harmonogram prác na webovskej stránke www.touristguides.sk sa blíži v dňoch 30. januára - 3. februára 2008 do finálnej fázy - ktorá je sprevádzaná aj zmenami vo viditeľnej - uživateľskej časti webu. Cieľom úprav webovej stránky je prispieť k celkového sprehľadneniu a skvalitneniu obsahu, rovnako sa zvýši komfort pre návtevníkov a uživateľov


Dátum: 30.01.2008
6. FEBRUÁR 2008 - MÍTING SO SPRIEVODCAMI V KOŠICIACH
V predvečer otvorenia výstavy TOUR / REGION TOUR sa konalo tradičné stretnutie sprievodcov a SSSCR - v poradí už 5. Košický okrúhly stôl sprievodcov


Dátum: 27.01.2008
7. - 9. FEBRUÁR 2008 - SSSCR NA VÝSTAVE TOUR / TOUR REGION KOŠICE
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa v úvode februára predstavila v úlohe oficiálneho partnera podujatia v STEEL ARÉNE, na výstave cestovného ruchu TOUR, REGION TOUR 2008


Dátum: 26.01.2008
MÍTING SPRIEVODCOV V KOŠICIACH BOL PRESUNUTÝ NA 6.FEBRUÁRA!!!!
Počas výstavy cestovného ruchu TOUR REGIONTOUR v Košiciach (7.- 9. február)pripravila SSSCR dve podujatia pre odbornú i laickú verejnosť - 8. januára 2008 prednášku v rámci sprievodného programu TOUR a 6. februára 2008 už tradičný míting so sprievodcami z Košíc a okolia


Dátum: 24.01.2008
23. - 25. JANUÁR - SSSCR NA KOŠICE TOUR 2008
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa ako vystavovateľ zúčastnila na všetkých doterajších ročníkoch tejto výstavy - nebolo tomu inak ani v dňoch 23.-25. januára 2008


Dátum: 24.01.2008
26. JANUÁR - STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE
V sobotu 26. januára 2008 sa v hoteli SATEL konal v poradí už 5. podtatranský okrúhly stôl sprievodcov.


Dátum: 24.01.2008
20. FEBRUÁR - PREDNÁŠKA O VYDRICI
Na základe neodkladných pracovných oznamu pána Pavla Dvořáka bola síce prednáška DEJINY (STRATENEJ) VYDRICE presunutá z 13. na 20. februára


Dátum: 19.01.2008
JEDNANIE SO SLOVENSKOU SPRÁVOU JASKÝŇ
Touto cestou reagujeme na viaceré podnety našich členov týkajúce sa odmietavého postova SSJ a obtiaží pri poskytovania voľného vstupu pre sprievodcov obzvlášť pri sprevádzaní menších skupín a jednotlivcov


Dátum: 18.01.2008
3. PLES SPRIEVODCOV SA 1. FEBRUÁRA 2008 KONAŤ ŽIAĽ NEBUDE
Prípravný výbor 3. reprezentačného plesu SSSCR s hlbokým poľutovaním konštatuje, že záujem o účasť na plese hlboko zaostal za očakávaniami a nedosiahol ani zlomok minuloročného predaja vstupeniek


Dátum: 17.01.2008
SSSCR - SLOVAKIATOUR 2008
Hoci SSSCR na SLOVAKIATOUR 2008 priamo nevystavuje - aktívne sa zúčastňujeme výstavy a to predovšetkým formou pracovných stretnutí


Dátum: 15.01.2008
13. FEBRUÁR - DEJINY VYDRICE
Prvá zo série doškoľovacích prednášok v tomto roku bude venovaná téme DEJINY (STRATENEJ) VYDRICE. Prednáša PhDr. Pavel Dvořák


Dátum: 15.01.2008
SPRIEVODCOVIA - ČLENOVIA SSSCR UŽ AJ NA WWW.VISITEUROPE.COM !
V závere roku 2007 bola odštartovaná nová webová stránka prevádzkovaná Európskou úniou www.visiteurope.com. Jej základným cieľom je uľahčiť cestovateľom či už zďaleka či zblízka plánovanie ciest a orientáciu v ponuke služieb. Vznikol teda nový infokanál na silný turistický portál


Dátum: 14.01.2008
15. FEBRUÁR - STRETNUTIE SPRIEVODCOV V PIEŠŤANOCH
SSSCR v rámci svojích mítingov tento rok zavíta oäť do Piešťan


Dátum: 11.01.2008
NÁVŠTEVNOSŤ WEBSTRÁNKY SSSCR
Za prvých 10 dní roku 2008 dosiahla návštevnosť našej webovej stránky nové rekordné maximum


Dátum: 07.01.2008
SSSCR A ITF SLOVAKIATOUR 2008 V BRATISLAVE
Zástupcovia SSSCR sa na tohtoročnom SLOVAKIATOUR-e zúčastnia odborných sprievodných programov a viacerých pracovných rokovaní 17. a 18. januára 2008


Dátum: 07.01.2008
23.-25. JANUÁR - SSSCR NA VÝSTAVE TOUR KOŠICE
V závere januára sa bude SSSCR prezentovať na výstave cestovného ruchu v košickom Dome techniky


Dátum: 07.01.2008
22. JANUÁR - MÍTING SO SPRIEVODCAMI V MARTINE
SSSCR pripravila už tradičné v poradí 3. stretnutie so sprievodcami v regióne Turca


Dátum: 07.01.2008
7. JANUÁR 2008 - CEN SCHVÁLIL NÁVRH EURONORMY EN 15565 O KVALIFIKÁCII SPRIEVODCOV!
Európsky výbor pre technickú normalizáciu (CEN) po formálnom hlasovaní členských štátov prijal draft Európskej normy. Týmto hlasovaním sa skončila bezmála dvojročná púť prípravy materiálu z Berlína (január 2005) cez Salzburg (apríl 2005), Maltu (december 2005), Limassol (február 2006) a Madrid (jún 2006) do Atén (apríl 2007)


Dátum: 03.01.2008
1. FEBRUÁR - 3. REPREZENTAČNÝ PLES SSSCR
V poradí už 3. reprezentačný ples SSSCR sa bude konať v piatok 1. februára 2008 v kongresovej sále hotela Barónka (Bratislava-Rača)


Dátum: 03.01.2008
10. JANUÁR SO SSSCR NA REGIONTOUR A GO DO BRNA
Po minuloročnom úspechu opäť pripravujeme návštevu výstav na brnenskom výstavisku


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >