Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 03.01.2011
4. JANUÁR: TLAČOVÁ KONFERENCIA SSSCR / Kurz Vlastivedný sprievodca BKIS = nebežal a nebeží v súlade s akreditáciou MŠ
Kurz Vlastivedný sprievodca BKIS = nebežal a nebeží v súlade s akreditáciou MŠ! Táto bradatá kauza sa už stala určite slovenskou mediálnou telenovelou. SSSCR opakovane verejne, rovnako aj listami do rúk zodpovedných, upozornila na pofidérne a podivné praktiky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) ktoré trvalo sprevádzajú Kurzy vzdelávajúce sprievodcov po Bratislave. A stále sa nič nedialo... A tak sme v novembri požiadali priamo ministra školstva, aby sa začal kauzou zaoberať a aby inicioval kroky vedúce k tomu, aby MŠ SR vykonalo kontrolu a dalo nám raz a navždy jasné stanovisko či BKIS neporušila/-uje zákon. No a čo na to prvý muž rezortu školstva? Dozviete sa na tlačovke...


Dátum: 21.11.2010
20. - 21. NOVEMBER - VÝROČNÉ ZASADNUTIE FEG VO VIEDNI
Informácia sa pripravuje


Dátum: 17.11.2010
17. NOVEMBER - PRVÉ SUSEDSKÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV VO VIEDNI
V predvečer zahájenia Výročného zasadnutia Európskej federácie sprievodcov (FEG) sa vo Viedni konalo historicky prvé susedské stretnutie predstaviteľov profesijných organizácii sprievodcov z nášho regiónu = z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska


Dátum: 12.11.2010
SSSCR VSTÚPI DO NOVOVZNIKAJÚCEHO ZDRUŽENIA CESTOVNÉHO RUCHU
Rozhodlo o tom včerajšie Jesenné stretnutie sprievodcov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (JSS SSSCR), ktoré sa vo štvrtok 11. novembra 2010 konalo v Bratislave.


Dátum: 10.11.2010
ZAČALA SA JESENNÁ FÁZA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA SPRIEVODCOV
Tak ako už tradične s nástupom jesene začína fáza odborného vzdelávania - teda séria odborných prednášok a exkurzii, ktoré sme pripravili predovšetkým pre našich členov.


Dátum: 26.10.2010
11. NOVEMBER - JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR V BRATISLAVE
Vrcholnou udalosťou v živote Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu je Konfencia SSSCR ktorá sa koná raz za dva roky. V období medzi jednotlivými konferenciami SSSCR pre svojich členov už tradične pripravuje Jarné a Jesenné stretnutie sprievodcov.


Dátum: 15.10.2010
15. OKTÓBER - KONFERENCIA MARKETINGOVÝ MANAŽMENT CR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)zorganizovala v Banskej Bystrici pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku medzinárodnú konferenciu MARKETINGOVÝ MANAŽMENT REGIÓNU CESTOVNÉHO RUCHU


Dátum: 13.10.2010
13. OKTÓBER - SSSCR SA ZÚČASTNILO SEMINÁRA VINOHRADY VEC VEREJNÁ
Z iniciatívy Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa konal odborný seminár na tému VINOHRADY - VEC VEREJNÁ venovaný naliehavej potrebe zachovať vinohrady a tradičné spôsoby hospodárenia v krajine pred vplyvmi a tlakmi pôsobiacimi na ich ústup či dokonca vedúcich k priamej likvidácii tohto nenapodobiteľného krajino-tvorného prvku Malých Karpát


Dátum: 27.09.2010
CENU ZA ANTIPOČIN V CESTOVNOM RUCHU - CAP 2010 ZÍSKALO BKIS
Hollywood má svojich Oscarom, aj Antioscarov - tzv. Maliny. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. september, sa rozhodla udeliť premiérovo cenu určenú pre dinosaurov či slonov v porceláne cestovného ruchu.


Dátum: 22.09.2010
27. SEPTEMBER - TLAČOVÁ KONFERENCIA KU SVETOVÉMU DŇU CESTOVNÉHO RUCHU
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu usporiada pri príležitosti Svetové dňa cestovného ruchu tlačovú konferenciu. Svetový deň CR si pripomíname už od roku 1979 a ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa CR je CESTOVNÝ RUCH A BIODIVERZITA - teda rodová a druhová pestrosť.


Dátum: 18.09.2010
SSSCR ZASLALA PODNETY A PRIPOMIENKY KU REVATALIZÁCII SADU JANKA KRÁLA
Do uzávierky pripomienkového konania bolo zaslaných 220 pripomienok, podnetov a návrhov ako cestou by sa mala uberať pripravovaná revitalizácia parku. Aj Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu zaslala viaceré námety a podnety čo by mala novopripravovaná úprava sadu zohľadniť a čo akcentovať


Dátum: 20.08.2010
KURZ SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU OTVÁRAME 1. OKTÓBRA 2010
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) otvára ďalší špecializovaný odborný kvalifikačný kurz SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU.
Kurz poriadaný SSSCR plne vyhovuje najnovším štandardizovaným požiadavkám na kvalifikáciu sprievodcov CR v SR (podľa EN/STN-15565) Celkový rozsah výuky činí 300 hodín a obsahovú skladbu tvorí 60 % teoretické vyučovanie a 40 % praktická časť.
Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.


Dátum: 26.07.2010
27.-29. JÚL V KOLÍNE NAD RÝNOM SA KONÁ TURISTICKÝ VEĽTRH RDA
Najvýznamnejší špecializovaný odborný turistický veľtrh v Nemecku - RDA otvára svoje brány


Dátum: 01.06.2010
31. MÁJ - PRIBUDLI ČERSTVÍ ABSOLVENTI KURZU SPRIEVODCOV PORIADANÉHO SSSCR
Odozdaním Osvedečenia o získanom odbornom vzdelaní, po úspešnom zvládnutí teoretických i praktických skúšok, sa pre desať frekventantov odborného kurzu Sprioevodca cestovného ruchu zavŕšilo štvromesačné obdobie intenzívnej prípravy. Z frekventantov sa stali absolventi. Vitajte medzi nami, noví kolegovia!


Dátum: 25.05.2010
25. MÁJ SSSCR NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ AICES V TRENČÍNE
V dňoch 25. a 26. mája 2010 sa v Trenčíne konalo Valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). V rámci prvého dňa, ktorý mal formu odborného seminára, zaznelo viacero odborných prednášok - medzi nimi aj prednáška na tému ŠTANDARDIZÁCIA PROFILU SPRIEVODCU s ktorou vystúpil predseda SSSCR, Marián Bilačič


Dátum: 03.05.2010
AD: MAGISTRÁT VYJADRENIA SSSCR POVAŽUJE ZA ABSOLÚTNE NEPOCHOPOPITEĽNÉ... ŽIAĽ, PRETOŽE ABSOLÚTNE NECHÁPE POTREBY CESTOVNÉHO RUCHU!
Zrejme sa nepatrí narúšať idylku kompetentných pracovníkov v sfére cestovného ruchu a dopravy bratislavského Magistrátu, ktorí za 8 mesiacov tvrdej práce na projekte MAPA 2010 neboli žiaľ v stave vyprodukovať niečo viditeľne prínosné... Má to logikz, že sa s nami nemohli stretnúť, lebo nemali čo dať na stôl. Zrejme nie je ani slušné vyjadrovať sa kriticky ak tí čo si sebe uložili konkrétne úlohy ich neplnia nielen v termíne, ale ani v náhradnom termíne náhradného termínu. A určite musí byť absolútne nepochopiteľné, ak TURISTICKÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM - TDS(tak ho Magistrát nazval) o ktorom Magistrát prehlasuje, že bol už vo februári sfinalizovaný, v marci ho nik nedokázal predložiť, 15. apríla mal byť verejne dostupný na webe (a nie je), od 1. mája vraj funguje a do 15. mája sa bude postupne dolaďovať, lebo prebiehajú isté úkony (hoci už všetko bolo vo februári hotové). Akty X sú v porovnaní s touto zápletkou šuvix a Andersen prudký amatér


Dátum: 03.05.2010
3. MÁJ - TLAČOVÁ KONFERENCIA SSSCR - MAGISTRÁT DOSTAL ČERVENÚ KARTU
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu informovala na dnešnej tlačovej konferencii o prístupe magistrátu ku materiálu MAPA 2010. Tento materiál Magistrátu predložila SSSCR na základe priamej výzvy ktorá 12. augusta vzišla priamo z porady u námestníčky primátora Bratislavy Anny Dyttertovej.


Dátum: 27.04.2010
ÚČASTNÍCI POSTTOUR PO SLOVENSKU ODCHÁDZAJÚ DOMOV MILO PREKVAPENÍ A NADŠENÍ!
Viac ako tri desiatky účastníkov valných zhromaždení RDA a GBK prijalo pozvanie na trojdňový poznávací zájazd po Slovensku, ktorý na podujatia konané v Bratislave nadväzoval. Počas 3 dní mali možnosť uvidieť a navštíviť niektoré z najzaujímavejších pamätihodností - Oravský hrad, Kežmarok, Spišský hrad, Levoču, Spišskú Sobotu, Vysoké Tatry, Banskú Bystricu... Pre mnohých to bol vôbec prvý pobyt na Slovensku.
A ako sa im páčilo?


Dátum: 21.04.2010
22. APRÍL - V BRATISLVE SA ZAČÍNA VALNÉ ZHROMAŽDENIE RDA A GBK
Už zajtra sa v Bratislave začne 59. Valné zhromaždenie RDA - najväčšie profesijného združenia podnikateľov v autobusovej turistike v Nemecku ktoré sa bude súbežne konať s 35. Valným zhromaždením GBK - Spoločnosti pre certifikáciu kvality autobusov.


Dátum: 24.03.2010
24. MAREC KONAL SA JARNÝ SNEM ASOCIACE PRŮVODCU ČESKEJ REPUBLIKY (AP ČR)
Jarný snem našej partnerskej profesijnej organizácie sprievodcov v Českej republike (AP ČR)sa konal tento rok v Brne. Medzi čestnými hosťami podujatia bol i predseda SSSCR, Marián Bilačič.


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >