Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 14.03.2011
29. MAREC - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR
Tradičné Jarné stretnutie sprievodcov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa bude konať v utorok 29. marca 2011 v Bratislave


Dátum: 19.02.2011
19. FEBRUÁR 2011 - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - PREHĽAD ÚČASTI NA PODUJATIACH
Informácia sa priebežne upravuje - posledná aktualizácia (21/02) 19:45 hod.


Dátum: 16.02.2011
ZOZNAM PODUJATÍ KU SVETOVÉMU DŇU SPRIEVODCOV 2011 - 19.-24. FEBRUÁR 2011
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu ďakujeme touto cestou všetkým subjektom, ktoré podporili a umožnili konanie podujatí na počesť Svetového dňa sprievodcov cestovného. Naše uznanie patrí však predovšetkým tým kolegov - sprievodcom a sprievodkyniam, ktorí bez nároku na honorár prídu prezentovať svoje vedomosti a schopnosti obyvateľom a návštevníkom našich miest. Ďakujeme, bez Vás by nebolo možné ôsmy ročník tohoto podujatia usporiadať! Prajeme dobré počasie a veľa návšrevníkov


Dátum: 03.02.2011
15. SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV BUDE V ROKU 2013 V MACAU
Rozhodlo o tom 3. februára 2011 hlasovanie počas Svetovej konferencie v estónskom Tallinne. Macao porazilo v súboji svojich protikadidátov - Washington, Johannesburg a Moskvu


Dátum: 28.01.2011
14. SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV - TALLINN
V dňoch 29. januára až 4. februára 2011 sa v Estónsku koná 14. Svetová Konferencia sprievodcov. Jej ústrednou témou je motto Culture as a Unifying Guide - Kultúra ako zjednocujúca rukoväť


Dátum: 17.01.2011
VZNIKOL ZVäZ CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - SSSCR SA STALA JEHO ZAKLADAJÚCIM ČLENOM
Prvé Valné zhromaždenie Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR SR) sa konalo v pondelok, 17. januára 2011 v hoteli Holiday Inn Bratislava. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa stala jedným z jeho siedmych zakladajúcim členov


Dátum: 12.01.2011
19. FEBRUÁR - PODUJATIA KU SVETOVÉMU DŇU SPRIEVODCOV
Tak, ako už tradične, plánujme spolu s partnermi v početných slovenských mestách pripraviť podujatia pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Budú sa konať v sobotu 19. februára


Dátum: 08.01.2011
ALE, ALE... PANI BUČKOVÁ, ZAVÁDZAŤ A KLAMAŤ SA NEPATRÍ...!
Námestníčka Bratislavského Kultúrneho a Informačného Strediska (BKIS), Mgr. Alexandra Bučková, v reakcii BKIS na Tlačovú konferenciu SSSCR konanú 4. januára 2011 uviedla hneď viacero tvrdení, ktoré žiaľ nielen že opätovne potvrdzujú, jej značnú dezorientovanosť na poli vzdelávania sprievodcov a nekompetentnosť v oblasti cestovného ruchu, no zjavne sa nezakladajú na pravde. Potvrdzujú opäť len fakt, že v BKIS za éry riaditeľovania Vladimíra Greža, bola prijatá doktrína bohorovnej neomylnosti... Chyby či omyl sa v BKIS principiálne nepriznávajú a chyba sa hľadá vždy na tom druhom. Na zachraňovanie si vlastnej „hrošej“ kože poslúžia predsa, ako základný pracovný nástroj, vedomé zavádzanie, či priamo účelové klamstvo. Veď prečo aj nie, vďaka správnym konexiám tam hore a s plným vedomým, že niekto mocný BKIS kryje chrbát sa predsa hravo podarilo zatiaľ zakamuflovať už nejeden prechmat ...! A ak niekto snáď na niečo čo nebolo kóšer poukáže stačí ho prehlásiť za ukomplexovaného intriganta a dať mu nálepku „uvedomelý triedny nepriateľ“.


Dátum: 03.01.2011
JANUÁR - BLÍŽIA SA TRADIČNÉ MÍTINGY SSSCR A SPRIEVODCOV V REGIÓNOCH
Tak ako už každoročne, aj na úvod roku 2011, pripravuje Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu tradične stretnutia so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska. Zoznam podujatí sa nachádza v tele správy:


Dátum: 03.01.2011
4. JANUÁR: TLAČOVÁ KONFERENCIA SSSCR / Kurz Vlastivedný sprievodca BKIS = nebežal a nebeží v súlade s akreditáciou MŠ
Kurz Vlastivedný sprievodca BKIS = nebežal a nebeží v súlade s akreditáciou MŠ! Táto bradatá kauza sa už stala určite slovenskou mediálnou telenovelou. SSSCR opakovane verejne, rovnako aj listami do rúk zodpovedných, upozornila na pofidérne a podivné praktiky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) ktoré trvalo sprevádzajú Kurzy vzdelávajúce sprievodcov po Bratislave. A stále sa nič nedialo... A tak sme v novembri požiadali priamo ministra školstva, aby sa začal kauzou zaoberať a aby inicioval kroky vedúce k tomu, aby MŠ SR vykonalo kontrolu a dalo nám raz a navždy jasné stanovisko či BKIS neporušila/-uje zákon. No a čo na to prvý muž rezortu školstva? Dozviete sa na tlačovke...


Dátum: 21.11.2010
20. - 21. NOVEMBER - VÝROČNÉ ZASADNUTIE FEG VO VIEDNI
Informácia sa pripravuje


Dátum: 17.11.2010
17. NOVEMBER - PRVÉ SUSEDSKÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV VO VIEDNI
V predvečer zahájenia Výročného zasadnutia Európskej federácie sprievodcov (FEG) sa vo Viedni konalo historicky prvé susedské stretnutie predstaviteľov profesijných organizácii sprievodcov z nášho regiónu = z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska


Dátum: 12.11.2010
SSSCR VSTÚPI DO NOVOVZNIKAJÚCEHO ZDRUŽENIA CESTOVNÉHO RUCHU
Rozhodlo o tom včerajšie Jesenné stretnutie sprievodcov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (JSS SSSCR), ktoré sa vo štvrtok 11. novembra 2010 konalo v Bratislave.


Dátum: 10.11.2010
ZAČALA SA JESENNÁ FÁZA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA SPRIEVODCOV
Tak ako už tradične s nástupom jesene začína fáza odborného vzdelávania - teda séria odborných prednášok a exkurzii, ktoré sme pripravili predovšetkým pre našich členov.


Dátum: 26.10.2010
11. NOVEMBER - JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR V BRATISLAVE
Vrcholnou udalosťou v živote Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu je Konfencia SSSCR ktorá sa koná raz za dva roky. V období medzi jednotlivými konferenciami SSSCR pre svojich členov už tradične pripravuje Jarné a Jesenné stretnutie sprievodcov.


Dátum: 15.10.2010
15. OKTÓBER - KONFERENCIA MARKETINGOVÝ MANAŽMENT CR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)zorganizovala v Banskej Bystrici pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku medzinárodnú konferenciu MARKETINGOVÝ MANAŽMENT REGIÓNU CESTOVNÉHO RUCHU


Dátum: 13.10.2010
13. OKTÓBER - SSSCR SA ZÚČASTNILO SEMINÁRA VINOHRADY VEC VEREJNÁ
Z iniciatívy Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa konal odborný seminár na tému VINOHRADY - VEC VEREJNÁ venovaný naliehavej potrebe zachovať vinohrady a tradičné spôsoby hospodárenia v krajine pred vplyvmi a tlakmi pôsobiacimi na ich ústup či dokonca vedúcich k priamej likvidácii tohto nenapodobiteľného krajino-tvorného prvku Malých Karpát


Dátum: 27.09.2010
CENU ZA ANTIPOČIN V CESTOVNOM RUCHU - CAP 2010 ZÍSKALO BKIS
Hollywood má svojich Oscarom, aj Antioscarov - tzv. Maliny. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. september, sa rozhodla udeliť premiérovo cenu určenú pre dinosaurov či slonov v porceláne cestovného ruchu.


Dátum: 22.09.2010
27. SEPTEMBER - TLAČOVÁ KONFERENCIA KU SVETOVÉMU DŇU CESTOVNÉHO RUCHU
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu usporiada pri príležitosti Svetové dňa cestovného ruchu tlačovú konferenciu. Svetový deň CR si pripomíname už od roku 1979 a ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa CR je CESTOVNÝ RUCH A BIODIVERZITA - teda rodová a druhová pestrosť.


Dátum: 18.09.2010
SSSCR ZASLALA PODNETY A PRIPOMIENKY KU REVATALIZÁCII SADU JANKA KRÁLA
Do uzávierky pripomienkového konania bolo zaslaných 220 pripomienok, podnetov a návrhov ako cestou by sa mala uberať pripravovaná revitalizácia parku. Aj Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu zaslala viaceré námety a podnety čo by mala novopripravovaná úprava sadu zohľadniť a čo akcentovať


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >