Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 23.03.2012
28. MAREC - EISENSTADT A FRAUENKIRCHEN
V rámci série našich terénnych cvičení nám očakáva Burgenland


Dátum: 07.03.2012
9. MAREC - RELÁCIA TELEVÍKEND AJ O PRÁCI SPRIEVODCOV CR
Slovenská televízia vo formáte TELEVÍKEND prinesie v najnovšom vydaní aj príspevok o práci sprievodcov cestovného ruchu


Dátum: 07.03.2012
9. MAREC - OTVÁRAME KURZ SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU V BARDEJOVE
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu v spolupráci s mestom Bardejov a Turisticko-informačnou kanceláriou Bardejov otvára špecializovaný kurz SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU so zameraním na Severovýchodné Slovensko


Dátum: 19.02.2012
SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2012 - CELKOVÝ PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI PODUJATÍ
Do podujatia sa tento rok zapojilo celkovo 60 sprievodcov, ktorí odsprevádzali celkom 1950 účastníkov


Dátum: 18.02.2012
ABRAM MULLER POKRSTIL V HOLANSKOM UTRECHTE JEHO (ZATIAĽ) NAJMLADŠIE DIEŤA - KNIŽNÉHO SPRIEVODCU PO SLOVENSKU
Abram Muller - rodený Holanďan - neúnavný prezentátor Slovenska - kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu a člen Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného počas výstavy cestovného ruchu Vakanties v holandskom Utrechte pokrstil svoje najnovšie dieťa - knižného sprievodcu po Slovensku v holandštine


Dátum: 16.02.2012
FEBRUARY, 18-th = INTERNATIONAL TOURIST GUIDE DAY = FREE GUIDED TOURS
Slovak touristguides associacion invite you to free guided tours hold in several cities in Slovakia. See attached list of the events.


Dátum: 30.01.2012
18. FEBRUÁR - BEZPLATNÉ PREHLIADKY MIEST PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA SPRIEVODCOV
Už po deviatykrát sa aj Slovensko zapojí do série podujatí, ktoré sa budú konať na počesť Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Ten síce oficiálne pripadá na 21. február, no tak ako aj po minulé roky sa podujatia pre širokú verejnosť uskutočnia počas víkendu. Na základe osobnej zanietenosti sprievodcov, ktorí v tento deň budú sprevádzať bez nároku na odmenu, je pripravená, aj v tomto roku, celá séria podujatí vo viac ako desiatke našich miest


Dátum: 16.01.2012
FEBRUÁR /MAREC: OTVÁRAME KURZY PRE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravuje otvorenie kvalifikačných kurzov Sprievodca cestovného ruchu.


Dátum: 16.01.2012
19.-22. JANUÁR 2012 - SSSCR VYSTAVUJE NA ITF SLOVAKIATOUR
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa predstaví odbornej a laickej verejnosti počas výstavy ITF SLOVAKIATOUR v dňoch 19.-22. januára 2012 v priestoroch výstaviska INCHEBA v Bratislave


Dátum: 04.01.2012
23. JANUÁR 2012 - STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pripravila aj tento rok tradičné stretnutie sprievodcov cestovného ruchu známe ako, v poradí už IX. \"PODTATRANSKÝ OKRÚHLY STôL SPRIEVODCOV\"


Dátum: 20.12.2011
20. DECEMBER : VZNIKLA BTB - BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
V utorok 20. januára sa konalo Ustanovujúce Valné zhromaždenie destinačnej marketingovej organizácie (DMO) s názvon BRATISLAVA TOURIST BOARD (BTB) - BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU. Zakladajúcimi členmi sa stali aj viacerí bratislavskí sprievodcovia cestovného ruchu, z ktorých väčšina sú členovia SSSCR


Dátum: 13.12.2011
13. - 15. DECEMBER 2011 KOŠICE: VÝSTAVA KOŠICE TOUR - KOŠICE EXPO
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa už tradične zúčastňuje výstavy cestovného ruchu KOŠICE TOUR - KOŠICE EXPO v Košiciach


Dátum: 29.11.2011
17. DECEMBER - MARTIN: 8. TURČIANSKE STRETNUTIE SPRIEVODCOV
Tie najčerstvejšie informácie z prvej ruky prináša SSSCR, a to už po ôsmy krát, aj do regiónu Turiec.


Dátum: 29.11.2011
12. DECEMBER - KOŠICE : 9. KOŠICKÝ OKRÚHLY STôL SPRIEVODCOV
Už tradične, v predvečer otvorenia výstavy cestovného ruchu TOUR KOŠICE 2012, usporiada Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu stretnutie pre sprievodcov cestovného ruchu, pracovníkov v oblasti cestovného ruchu, komunálnej sféry a záujemcov o profesiu sprievodca CR


Dátum: 29.11.2011
13. - 15. DECEMBER - SSSCR NA VÝSTAVE KOŠICE TOUR 2012
V tomto roku sa výstava KOŠICE TOUR koná vlastne už po druhý krát. Stalo sa tak po tom, ako sa organizátor výstavy rozhodol tradičný pôvodný termín (posledný januárový týždeň) presunúť už na december.


Dátum: 24.10.2011
24. OKTÓBER 2011 - KONALA SA 6. KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU
V priestoroch Zichyho paláca sa konala 6. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. Účastníci počas jej priebehu zvolili pre nové fuknčné odbodie členov Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR


Dátum: 24.09.2011
KURZY - SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu otvára aj v tomto roku špecializované kurzy SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU


Dátum: 15.08.2011
24. OKTÓBER 2011 = 5. KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SPRIEVODCOV CR
Predsedníctvo Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) na svojom augustovom zasadnutí určilo termín konania 5. Konferencie SSSCR


Dátum: 01.06.2011
1. JÚN 20:05 HOD - SLOVENSKO 1: O MAJSTROVSTVÁCH PO MAJSTROVSTVÁCH....
Diskusná relácia bude zameraná na bilancovanie očakávaného a reálneho prínosu tohto podujatia - Majstrovstiev sveta v hokeji pre cestovný ruch na Slovensku


Dátum: 12.04.2011
ŽIVNOSTNÍK TRIEDNY NEPRIATEĽ?! SSSCR POVAŽUJE RÉTORIKU VLÁDY NA ADRESU ŽIVNOSTNÍKOV ZA NÁVRAT DO 50. ROKOV... NAVRHOVANÉ ZMENY SÚ LIKVIDAČNÉ
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu zaslala otvorený list adresovaný najvyšším predstaviteľom tohto štátu a poslancom Národnej rady v ktorom poukazuje na negatívny až zničujúci dopad chystaných zmien. Píše sa v ňom


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >