Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

TOP AKTUALITY

Dátum: 04.01.2012
23. JANUÁR 2012 - STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pripravila aj tento rok tradičné stretnutie sprievodcov cestovného ruchu známe ako, v poradí už IX. \"PODTATRANSKÝ OKRÚHLY STôL SPRIEVODCOV\"


Dátum: 20.12.2011
20. DECEMBER : VZNIKLA BTB - BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
V utorok 20. januára sa konalo Ustanovujúce Valné zhromaždenie destinačnej marketingovej organizácie (DMO) s názvon BRATISLAVA TOURIST BOARD (BTB) - BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU. Zakladajúcimi členmi sa stali aj viacerí bratislavskí sprievodcovia cestovného ruchu, z ktorých väčšina sú členovia SSSCR


Dátum: 13.12.2011
13. - 15. DECEMBER 2011 KOŠICE: VÝSTAVA KOŠICE TOUR - KOŠICE EXPO
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa už tradične zúčastňuje výstavy cestovného ruchu KOŠICE TOUR - KOŠICE EXPO v Košiciach


Dátum: 29.11.2011
17. DECEMBER - MARTIN: 8. TURČIANSKE STRETNUTIE SPRIEVODCOV
Tie najčerstvejšie informácie z prvej ruky prináša SSSCR, a to už po ôsmy krát, aj do regiónu Turiec.


Dátum: 29.11.2011
12. DECEMBER - KOŠICE : 9. KOŠICKÝ OKRÚHLY STôL SPRIEVODCOV
Už tradične, v predvečer otvorenia výstavy cestovného ruchu TOUR KOŠICE 2012, usporiada Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu stretnutie pre sprievodcov cestovného ruchu, pracovníkov v oblasti cestovného ruchu, komunálnej sféry a záujemcov o profesiu sprievodca CR


Dátum: 29.11.2011
13. - 15. DECEMBER - SSSCR NA VÝSTAVE KOŠICE TOUR 2012
V tomto roku sa výstava KOŠICE TOUR koná vlastne už po druhý krát. Stalo sa tak po tom, ako sa organizátor výstavy rozhodol tradičný pôvodný termín (posledný januárový týždeň) presunúť už na december.


Dátum: 24.10.2011
24. OKTÓBER 2011 - KONALA SA 6. KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU
V priestoroch Zichyho paláca sa konala 6. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. Účastníci počas jej priebehu zvolili pre nové fuknčné odbodie členov Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR


Dátum: 24.09.2011
KURZY - SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu otvára aj v tomto roku špecializované kurzy SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU


Dátum: 15.08.2011
24. OKTÓBER 2011 = 5. KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SPRIEVODCOV CR
Predsedníctvo Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) na svojom augustovom zasadnutí určilo termín konania 5. Konferencie SSSCR


Dátum: 01.06.2011
1. JÚN 20:05 HOD - SLOVENSKO 1: O MAJSTROVSTVÁCH PO MAJSTROVSTVÁCH....
Diskusná relácia bude zameraná na bilancovanie očakávaného a reálneho prínosu tohto podujatia - Majstrovstiev sveta v hokeji pre cestovný ruch na Slovensku


Dátum: 12.04.2011
ŽIVNOSTNÍK TRIEDNY NEPRIATEĽ?! SSSCR POVAŽUJE RÉTORIKU VLÁDY NA ADRESU ŽIVNOSTNÍKOV ZA NÁVRAT DO 50. ROKOV... NAVRHOVANÉ ZMENY SÚ LIKVIDAČNÉ
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu zaslala otvorený list adresovaný najvyšším predstaviteľom tohto štátu a poslancom Národnej rady v ktorom poukazuje na negatívny až zničujúci dopad chystaných zmien. Píše sa v ňom


Dátum: 14.03.2011
29. MAREC - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR
Tradičné Jarné stretnutie sprievodcov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa bude konať v utorok 29. marca 2011 v Bratislave


Dátum: 19.02.2011
19. FEBRUÁR 2011 - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - PREHĽAD ÚČASTI NA PODUJATIACH
Informácia sa priebežne upravuje - posledná aktualizácia (21/02) 19:45 hod.


Dátum: 16.02.2011
ZOZNAM PODUJATÍ KU SVETOVÉMU DŇU SPRIEVODCOV 2011 - 19.-24. FEBRUÁR 2011
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu ďakujeme touto cestou všetkým subjektom, ktoré podporili a umožnili konanie podujatí na počesť Svetového dňa sprievodcov cestovného. Naše uznanie patrí však predovšetkým tým kolegov - sprievodcom a sprievodkyniam, ktorí bez nároku na honorár prídu prezentovať svoje vedomosti a schopnosti obyvateľom a návštevníkom našich miest. Ďakujeme, bez Vás by nebolo možné ôsmy ročník tohoto podujatia usporiadať! Prajeme dobré počasie a veľa návšrevníkov


Dátum: 03.02.2011
15. SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV BUDE V ROKU 2013 V MACAU
Rozhodlo o tom 3. februára 2011 hlasovanie počas Svetovej konferencie v estónskom Tallinne. Macao porazilo v súboji svojich protikadidátov - Washington, Johannesburg a Moskvu


Dátum: 28.01.2011
14. SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV - TALLINN
V dňoch 29. januára až 4. februára 2011 sa v Estónsku koná 14. Svetová Konferencia sprievodcov. Jej ústrednou témou je motto Culture as a Unifying Guide - Kultúra ako zjednocujúca rukoväť


Dátum: 17.01.2011
VZNIKOL ZVäZ CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY - SSSCR SA STALA JEHO ZAKLADAJÚCIM ČLENOM
Prvé Valné zhromaždenie Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR SR) sa konalo v pondelok, 17. januára 2011 v hoteli Holiday Inn Bratislava. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa stala jedným z jeho siedmych zakladajúcim členov


Dátum: 12.01.2011
19. FEBRUÁR - PODUJATIA KU SVETOVÉMU DŇU SPRIEVODCOV
Tak, ako už tradične, plánujme spolu s partnermi v početných slovenských mestách pripraviť podujatia pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Budú sa konať v sobotu 19. februára


Dátum: 08.01.2011
ALE, ALE... PANI BUČKOVÁ, ZAVÁDZAŤ A KLAMAŤ SA NEPATRÍ...!
Námestníčka Bratislavského Kultúrneho a Informačného Strediska (BKIS), Mgr. Alexandra Bučková, v reakcii BKIS na Tlačovú konferenciu SSSCR konanú 4. januára 2011 uviedla hneď viacero tvrdení, ktoré žiaľ nielen že opätovne potvrdzujú, jej značnú dezorientovanosť na poli vzdelávania sprievodcov a nekompetentnosť v oblasti cestovného ruchu, no zjavne sa nezakladajú na pravde. Potvrdzujú opäť len fakt, že v BKIS za éry riaditeľovania Vladimíra Greža, bola prijatá doktrína bohorovnej neomylnosti... Chyby či omyl sa v BKIS principiálne nepriznávajú a chyba sa hľadá vždy na tom druhom. Na zachraňovanie si vlastnej „hrošej“ kože poslúžia predsa, ako základný pracovný nástroj, vedomé zavádzanie, či priamo účelové klamstvo. Veď prečo aj nie, vďaka správnym konexiám tam hore a s plným vedomým, že niekto mocný BKIS kryje chrbát sa predsa hravo podarilo zatiaľ zakamuflovať už nejeden prechmat ...! A ak niekto snáď na niečo čo nebolo kóšer poukáže stačí ho prehlásiť za ukomplexovaného intriganta a dať mu nálepku „uvedomelý triedny nepriateľ“.


Dátum: 03.01.2011
JANUÁR - BLÍŽIA SA TRADIČNÉ MÍTINGY SSSCR A SPRIEVODCOV V REGIÓNOCH
Tak ako už každoročne, aj na úvod roku 2011, pripravuje Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu tradične stretnutia so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska. Zoznam podujatí sa nachádza v tele správy:


<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >