Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

AKTUALITY


Dátum: 08.04.2017

VZNIKLA AKADÉMIA JANKY PÄTOPRSTEJ

8. apríla uplynul presne rok, čo nás náhle, nečakane a príliš skoro opustila naša vzácna kolegyňa a jedna z najväčších sprievodcovskych osobností Československa Dr. Janka Pätoprsta. Životné dielo a hlboký ľudský odkaz našej Janky nezanikne v presypoch času. Jej pamiatku nám bude trvalo pripomínať Akadémia ktorá nesie jej meno.


Pod hlavičkou Akadémia Janky Pätoprstej bude Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu realizovať všetky vzdelávacie, osvetové a prezentačné aktivity pre členov SSSCR i širokú verejnosť.

Súčasťou Akadémie Janky Pätoprstej je aj knižnica ktorej základ vytvárajú cenné knihy a materiály z pozostalosti po našej zosnulej kolegyni.

Čestnou prezidentkou Akadémie Janky Pätoprstej je neter našej vzácnej kolegyne pani Magdaléna Meggie Korbová.

AKADÉMIA JANKY PÄTOPRSTEJ.jpg



Späť